N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 QUỲNH UNIVERSE RELIANCE 10.0 170 18036 K17 Eta 0200 LL
2 DUY HMNZS AOTEAROA 8.4 174 26462 M2(NL) Eta 0230 LL,HTNH,Tàu quân sự
3 TÂN HMNZS TE MANA 6.2 118 3720 M3(NL) Eta 0300 LL,HTH1,Tàu quân sự
4 TUẤN K VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C Eta 0300 LL
5 HẢI C-Trung M AULAC EAGLE 7.7 129 8539 PHUOC KHANH(NR) Eta 0500 LL,HTH1
6 HÙNG K BARI DIAMOND 5.6 128 9978 SOWATCO-ĐT1 Eta 0500 LL
7 HIỆP LS VENUS 8.0 128 8455 SHELL 3 Eta 0500 LL
8 ĐỨC B THAI BINH OIL 7.5 118 5529 ESSO 1 Eta 0500 LL
9 BÌNH GAS EMPEROR 5.8 105 5087 QUOCTE PACIFIC PETRO (LA) Eta 0500 LL
10 HÒA JAN RITSCHER 8.0 209 25705 SP.ITC Eta 1430 LL
11 HÀ B HAIAN TIME 6.0 162 13267 VICT Eta 1430 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 VŨ C-PHƯỢNG B AULAC AURORA 6.0 150 12560 VK 102 00:00
2 NGHĨA A VLADIVOSTOK 8.7 185 16542 SP.ITC 00:00 ●(HT124 đổi tàu)
3 CHƯƠNG B LT BERYL 4.7 100 4175 THANHTAI 06:30 ●(Đổi giờ)
4 CƯỜNG AMA 4.5 90 1887 AN LONG(L.AN) 07:00
5 LỘC HONG HA GAS 3.0 79 1683 VT GAS 08:00 ●(HT175 đổi tàu)NEO G16
6 HANH B-PHÙNG DONG HO 7.5 120 6543 K12B 18:00
7 HÀO MORNING VINAFCO 8.4 116 6251 K15C 18:30 ●(HT165 đổi tàu)
8 TÚ D VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C 20:00 ●(HT167 đổi tàu)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TRUNG D-THẮNG C WOOHYUN HOPE 9.8 132 11481 P 0 (BT) - QUOCTE V.TAN 16:00 HT TIẾN,ĐL 0961870442
2 KHỞI B GREAT OCEAN 2.3 44 498 N.BE - C.LAI 00:00
3 THIÊN GREAT OCEAN 2.3 44 498 C.LAI - K18 02:00
4 KIỆM PVT JUPITER 148 12105 DOCK 8500 - C/DOCK 8500 08:00 KO MÁY 4 LAI
5 TÂM-LÀNH DUY LINH 36 3.5 100 4923 NEO SR40 05:00 ●(HT146 đổi tàu; ĐX)TÀU CUỐC NẠO VÉT(24-26/9)
6 THỨC HAI AU 58 3.6 88 2363 N.BE 12 - H.LONG 1(NR) 08:00 ●(HT176 đổi tàu; ĐX)
7 TRUNG D-THẮNG C DONG BAC 22-08 8 147 11976 P0(BT) - NEO VT02 08:00 ●(ĐX)HT TIẾN,DLY: 0349647361
8 TRUNG D-THẮNG C OGBA 7 200 36449 V.TAN 4 - P0(BT) 14:30 ●(ĐX)HT TIẾN,DLY: 0349647361
9 TRUNG D-THẮNG C ALEENA 1 12.8 190 33044 NEO VT01 - V.TAN 4 15:00 ●(ĐX)HT TIẾN,DLY: 0349647361
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 UNIVERSE RELIANCE 10.0 170 18036 K17 ●(Bỏ)Eta 0200 LL
2 VÂN B VU DINH 135 6.3 103 3727 LONG AN (NEO) 01:45 06:50 Eta 0230 LL,NEO BÀ NHỜ
3 HẠNH A-PHI INTERASIA MOMENTUM 9.3 200 27104 SP.ITC(NL) 02:30 07:30 Eta 0300 LL
4 PHÙNG AMA 5.9 90 1887 AN LONG(L.AN) 02:15 08:30 Eta 0300 LL,AD=20.54M
5 TÙNG D APL CAIRO 9.9 208 25305 VICT 03:30 09:00 Eta 0400 LL,AD=40.8M
6 THẮNG B KYRA 10.5 186 31090 SHELL 4 04:30 09:45 Eta 0500 LL
7 TÂM-Chiến B LT BERYL 5.7 100 4175 THANHTAI 04:15 10:15 Eta 0500 LL,AD=21.8M
8 TÚ C VLADIVOSTOK 8.9 185 16542 SP.ITC 12:30 18:00 Eta 1300 LL
9 THÔNG JIAN HANG LI DA 7.6 104 4214 VOPAK 12:30 16:30 Eta 1300 LL,SAU EASTERN OASIS
10 VŨ D HONG HA GAS 4.5 79 1683 VT GAS 12H15:XE 18:00 POB 1300 NEO G16
11 TRÌNH THAI BINH OIL 7.5 118 5529 ESSO 1 ●(Bỏ)Eta 1330 LL,SAU GLORY OCEAN
12 TRÌNH MORNING VINAFCO 8.3 116 6251 K15C 18:30 23:45 ●(Đổi giờ)Eta 1900 LL
13 HÙNG M DONG HO 5.5 120 6543 K12B XE ●(Đổi giờ)POB 2130 HT LÊN TẠI TCIT
14 DŨNG T HOANG TRIEU 69 3.8 97 2999 P.LONG 4 23:45 03:30 ●(ĐX)ETA 00:00 LL
15 ĐÀ TRUONG HUNG 556 6.3 116 5252 TT2 12H15:XE 20:00 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 14:00 LL,HT LÊN TẠI CẢNG BASON,ĐI CÙNG HTVT
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 CHIẾN A VIET GAS 3.0 79 1683 PHUOC KHANH 00:00 NEO G16,HTH2
2 HAI D NASICO SKY 4.0 103 3674 K15C 00:00 ●(HT135 đổi tàu)
3 HÒA HONIARA CHIEF 8.0 186 30068 SP.ITC 04:00 ●(Đổi giờ)CANO HỖ TRỢ PHAO 58
4 QUANG B LA BAMBA 6.7 178 22863 K12B 16:00 ●(HT HÀ B đổi tàu; Đổi giờ)
5 HÀ B KMTC OSAKA 9.9 173 17853 SP.ITC 04:30 ●(HT QUANG B đổi tàu)
6 VÂN A WADI ALBOSTAN 6.8 190 33295 K17 05:00 CNDL 1 CHIỀU
7 HÙNG N ME KONG 6.2 91 2551 BP10-CSG 15:00 ●(Đổi giờ)
8 ĐỊNH-TRỌNG KOTA GADANG 10.3 223 29015 SP.ITC 06:30
9 TÙNG C RONG DA CHANG SHA 7.2 170 18207 K16 09:30 ●(Đổi giờ; HT TÍNH đổi tàu)
10 KHÔI C HAIAN PARK 8.3 145 9413 VICT 16:30 ●(Đổi giờ)
11 ĐẠT PRIME 8.6 145 9858 VICT 10:30 ●(Đổi giờ)
12 LÀNH EASTERN OASIS 6.0 114 5457 VOPAK 14:00 ●(Đổi giờ)
13 TRUNG C-Trung M INTERASIA MOMENTUM 9.7 200 27104 SP.ITC 15:30
14 TRUNG K FORTUNE FREIGHTER 8.2 124 6773 K12A 18:00 ●(Đổi giờ)
15 HÙNG K SINCERENICE 1 5.4 100 4506 QTE LONGAN 07:30 ●(Đổi giờ; Lùi ngày)
16 QUANG A VIET ANH 01 6.8 92 3430 NEO(S.RAP 8) 05:00 ●(ĐX)
17 HẢI C-TUẤN K ORIENTAL BEAUTY 5.8 150 12834 B20 NR 06:30 ●(Lùi ngày)
18 DANH MANYPLUS 6+ MASSIVE 5 1 29+103 4159 H.LONG 1 16:00 ●(ĐX) KO HÀNG
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 CƯỜNG INDOCHINE II 1.5 66 1065 MY THO - K1 09:30 Tàu khách
2 VŨ C TRAWIND FORTUNE 6.5 141 9999 SOWATCO-ĐT1 - SP.ITC 04:00 ●(Đổi giờ; HT 99 đổi tàu)
3 THIÊN AVIOR 135 8259 C/DOCK 8500 - B.MAR 3 07:30 KO MÁY 3 LAI,HT TỰ TÚC
4 THỨC MAMOLINO 2002 1.0 20 70 X51 - X51 09:30 X51-SR-X51,THỬ MÁY
5 TÍNH EMERALD HARMONY 1.7 73 1767 M4 - MY THO 13:00 ●(HT150 đổi tàu)Tàu khách(NGÀY 24/9 ĐẾN)
6 HANH B GLORY OCEAN 5.0 135 8489 ESSO 1 - N.BE 4 17:00
7 THÀNH A HAI AU 58 3.2 88 2363 THIENLOCTHANH(LA) - N.BE12 09:00 ●(ĐX)AD=23M
8 TRUNG D-THẮNG C DONG BAC 22-11 4.5 147 11976 VTAN2-P0(BT) 22:00 ●(ĐX)HT TIẾN, ĐL 03749647361
9 TÚ D HAI AU 58 3.2 88 2363 NEO SR8-P.LONG4 15:00 ●(Bỏ; ĐX)
10 HÀO MACALLAN 16+RAUSAN 3 30+100 4618 SR5-FICO 15:30 ●(ĐX)
11 TÚ D HAI AU 58 3.2 88 2363 N.BE12-H.LONG1 16:00 ●(Bỏ; ĐX)SAU MANYPLUS 6+ MASSIVE 5, 3H DI CHUYỂN
12 TRUNG D-THẮNG C HAI NAM 79 9.8 161 16571 VT05-VTAN2 23:30 ●(ĐX)HT TIẾN, CAPT 0984523478