N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 DANH ELEFTERIA EXPRESS 8.8 185 25145 SP-ITC(NL) Eta 0000 LL
2 QUỲNH ALL MARINE 09 5.5 85 1992 PVOIL Eta 0900 LL
3 TRUNG C-Hùng N GOLD OCEAN 10.0 180 25667 SHELL 4 ●(Đổi giờ)Eta 1100 LL,SAU PETROLIMEX 11
4 TÙNG C FORTUNE 7.5 130 9755 XM NGHISON Eta 1000 LL,SAU EMINENCE
5 TÙNG D VIET THUAN 56 6.9 107 3898 K12C ●(Đổi giờ)Eta 0900 LL
6 THÁI GSL AFRICA 10.9 200 27213 SP-ITC(NL) Eta 1030 LL
7 SỸ B SAIGON STAR 6.8 104 4125 SHELL 3 ●(Đổi giờ)POB 0530, NEO VT
8 NAM CAPE ORIENT 9.9 185 25165 SP-ITC(NL) Eta 1200 LL
9 TÍNH-KHÔI C HAEIN HOPE 8.6 124 7218 VOPAK Eta 1200 LL,SAU SILVER LIBRA
10 TRÌNH-NGỌC VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C Eta 1930 LL
11 PHƯỢNG B PANTHERA J 6.3 118 6274 K15(NL) Eta 2000 LL
12 HANH B GREAT OCEAN 8.3 146 8753 VK 102 ●(ĐX)ETA 0700 LL
13 CHIẾN A TRONG TRUNG 81 5.3 84 1987 CALTEX 2 ●(ĐX)ETA 1200 LL,SAU BITUMEN HIKARI
14 ATN OCEAN 79 7.9 110 5533 TT2 ●(ĐX)Eta 1930 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HÙNG M PROMOTE 8.2 120 6543 K15C 23:30 ●(C.sớm 28/5)
2 TUẤN C SUN NOBLE 5.5 117 8620 K15 05:00 ●(Đổi giờ)
3 THẮNG C GAMBELLA 6.8 167 21024 Q.TE LONGAN 04:00 HTNH
4 PHI VINASHIP GOLD 8.8 137 8216 TT9 SR 04:30
5 THÀNH A MORESBY CHIEF 8.6 186 26971 SP-ITC 23:00 ●(C.sớm 28/5)CNDL CỦA CẢNG
6 TÚ D THUAN PHONG 18 2.7 80 2707 P.LONG 5 05:00 NEO VT
7 ĐẠT BITUMEN HIKARI 4.8 100 3853 CALTEX 2 05:30
8 HÒA EVER OATH 8.5 195 27025 SP-ITC 05:00
9 BÌNH VINAFCO 26 7.1 122 6362 K15C 06:00
10 THÔNG-HIỆP HTK CONFIDENCE 9.8 170 16960 BP SR 6A(NL) 10:30
11 ĐÀ EMINENCE 6.0 148 13531 XM NGHISON 11:00
12 THẮNG B TRUONG HAI STAR 3 7.2 133 6704 VICT(NL) 12:30
13 TIẾN EAGLE ASIA 02 5.0 98 4111 VAMCO (P.KHANH) 14:30
14 NGHĨA B-Lộc KOTA JAYA 9.4 194 18502 P.LONG 3 16:00
15 ĐỊNH-Chiến B ELEFTERIA EXPRESS 9.9 185 25145 SP-ITC 15:30
16 KHỞI B-TÚ C YIN NIAN 6.8 190 29644 K17 17:00 CNDL(K17-Đ.ĐỎ)
17 PHÙNG VIET GAS 3 78 1683 HONG MOC 04:00 ●(ĐX)NEO G16
18 VÂN B EASTERN OPAL 4.2 105 4559 K6 05:00 ●(Lùi ngày)
19 CƯỜNG DONG BAC 99 3.5 110 3640 TT2 12:30 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HẠNH A-HẢI C HC BEAUTY 7.0 225 38364 V.TAN 4 - P 0 (BT) 06:00 Đ.LÝ 0378859068
2 TRUNG H-Vũ D SILVER LIBRA 7.0 115 5487 ESSO 1 - VOPAK 05:00 Tàu dầu,SAU EAGLE ASIA 02
3 HUY EAGLE ASIA 02 6.0 98 4111 VOPAK - VAMCO (P.KHANH) 05:00
4 HẠNH A-HẢI C RIPLEY PROSPERITY 13.0 225 39737 V.TAN (NEO) - V.TAN 4 06:30 Đ.LÝ 0378859068
5 HAI D VU GIA 36 6.2 89 2598 LONG AN (NEO) - THIEN LOC THANH (LA) 07:00 ●(HT166 đổi tàu)A.D=20.5M,NEO BÀ NHỜ
6 LÀNH LUCKY DRAGON 3.5 79 1615 N.BE7 - SG PETRO A 14:00 ●(HT174 đổi tàu)
7 THẮNG A PETROLIMEX 11 7.5 176 25400 SHELL 4 - N.BE 15:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 HUY PROMOTE 8.4 120 6543 K15C 02:00 07:30 ●(Đổi giờ)Eta 0200 LL
2 LÀNH DARINA 5.0 99 3170 K12 00:15 05:00 Eta 0030 LL
3 TIẾN DONG THINH 7.8 99 5552 VINH HUNG 06:15 10:30 Eta 0630 LL,HTH2
4 TRUNG H EAGLE ASIA 02 6.0 98 4111 VOPAK 06:45 09:30 Eta 0700 LL,HTH2
5 NAM-Vũ D PHU THANH 9.5 137 8273 K12 06:45 14:00 Eta 0730 LL
6 TÚ C VINAFCO 26 7.0 122 6362 K15C 09:10 13:45 Eta 0930 LL
7 NGHĨA B-Lộc SILVER LIBRA 7.7 115 5487 ESSO 1 09:45 14:00 Eta 1000 LL,Tàu dầu
8 KIỆT-Chiến B AULAC CONIFER 8.7 127 8614 PHUOC KHANH(NR) 09:45 14:15 Eta 1030 LL,HTH1
9 PHÙNG VIET GAS 4.5 79 1683 N.BE 11:30XE 15:30 POB 1200 NEO G16
10 ĐỨC B-CƯỜNG TRUONG HAI STAR 3 6.9 133 6704 VICT 2(NL) 18:40 23:15 Eta 1900 LL
11 TRUNG K BITUMEN HIKARI 5.4 100 3853 CALTEX 2 13:45 18:00 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 14:00 LL
12 HAI D HOAI SON 56 5.8 80 2293 FICO 08:45 14:30 ●(ĐX)Eta 0930 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 CHIẾN A ROYAL 18 6.7 91 2999 H.LONG 3 14:00 ●(Đổi giờ; HT145 đổi tàu)
2 TUẤN K HOANG DUONG STAR 7.0 106 4358 H.LONG 2 04:00 ●(HT172 đổi tàu)
3 TÍNH THINH AN 79 4.2 93 2286 SG PETRO B 10:00 ●(Đổi giờ)
4 VŨ-KHÔI C BIEN DONG STAR 7.5 121 6899 K12B 10:00 ●(HT155 đổi tàu)
5 PHƯỢNG B ATLANTIC OCEAN 6.4 113 4813 K15C 15:30 ●(Đổi giờ; HT TRINH&THÔNG đổi tàu),TAXI
6 THÔNG VIETSUN FORTUNE 6.9 117 5272 K15C 11:30 ●(Đổi giờ; HT154&172 đổi tàu)
7 HÀ B-PHƯƠNG YM INCEPTION 8.9 173 16488 VICT 11:00 ●(Đổi giờ)
8 HÙNG M PROMOTE 8.3 120 6543 K15C 22:30 ●(Bỏ; Đổi giờ)
9 TUẤN C MORESBY CHIEF 8.6 186 26971 SP-ITC 23:00 ●(Bỏ)CNDL CỦA CẢNG
10 TIẾN NASICO SKY 5.7 103 3674 K15 23:00 ●(HT162 đổi tàu)
11 HANH B SGS GREEN 6 93 2803 BP11-CSG 10:00 ●(Lùi ngày)
12 DŨNG H ALPHA 4.2 106 4355 N.BE11 10:00 ●(ĐX)
13 QUANG A NHA BE 08 5 105 4432 N.BE3 20:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
14 DUY AN BINH 18 6.2 91 2551 BP12 CSG 14:30 ●(ĐX)
15 THẮNG B VINASHIP GOLD 8.8 136 8216 TT9 SR 15:00 ●(Bỏ; ĐX)
16 THIÊN VU DINH 25 3.6 90 2680 LONG AN(NEO) 17:00 ●(Đổi giờ; ĐX)NEO BÀ NHỜ,TT 0913446698,TAXI
17 VÂN B EASTERN OPAL 4.2 105 4559 K6 22:30 ●(Bỏ; Đổi giờ; ĐX),3H DI CHUYỂN
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 PHI VIEN DONG 09 4.2 103 4089 N.BE 4 - H.LONG 2 09:00 ●(Đổi giờ) TAXI
2 THẮNG C VIET GAS 4.5 79 1683 N.BE - HONG MOC 17:00
3 NGHĨA B EVER OATH 8.0 195 27025 C.LAI - SP-ITC(NL) 22:30 ●(Đổi giờ; HT67 đổi tàu),TAXI
4 ĐỊNH KOTA JAYA 8.8 194 18502 C.LAI - P.LONG 3 21:30
5 DANH GREAT OCEAN 8.3 146 8753 P0-B11 06:30 ●(ĐX)
6 TUẤN C LUCKY DRAGON 3 79 1615 VK102-N.BE7 08:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
7 BÌNH TRUONG NGUYEN 08 2.5 89 2294 XM HA TIEN-N.BE13 08:30 ●(ĐX) TAXI
8 ĐÀ GREAT OCEAN 2.3 44 498 VICT - C.LAI 13:00 ●(ĐX)
9 TIẾN GREAT OCEAN 2.3 44 498 C.LAI - N.BE1 15:30 ●(HT148 đổi tàu; ĐX),TAXI
10 HẠNH A-HẢI C MINH PHU 99 6.9 80 2450 Q.TE V.TAN - P0(BT) 18:00 ●(ĐX)TT 0988490699
11 HẠNH A-HẢI C DONG BAC 22-11 4 147 11976 V.TAN 2 - P0(BT) 19:30 ●(ĐX)Đ.LÝ 0378859068