N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 THẮNG C YM IMAGE 7.8 173 16488 VICT 05:45 Eta 0600 LL
2 TRUNG H VINAFCO 28 6.5 113 4914 K18 05:45 Eta 0600 LL
3 TÙNG D GIANG HAI 11 3.8 92 2999 BP11-CSG 05:45 Eta 0600 LL
4 ĐẠT VIET GAS 4.5 79 1683 HONG MOC 0500xe 08:30 POB 0600 NEO G16
5 CHIẾN A HIBARINO 5.4 128 9658 K13 05:45 Eta 0700 LL
6 THIÊN HOANG DUONG STAR 4.0 106 4358 BP3-BN 07:45 Eta 0800 LL
7 TÂM-Thức TTC PIONEER 6.0 93 2752 CAM NGUYEN (LA) 09:15 Eta 1000 LL,SAU 15H00
8 TRỌNG-THẮNG B PETROSAMUDRA 10.8 183 23240 SHELL 4 09:55 Eta 1030 LL
9 TRÌNH HAIAN LINK 8.9 147 12559 VICT 10hxe POB 1100 HT LÊN TẠI TCIT
10 NGỌC THINH AN 58 5.6 92 2961 SG PETRO B 09:55 ●(Đổi giờ)Eta 1000 LL
11 PHƯỢNG B-Hùng N XIN HAI ZHOU 2 4.3 141 8461 QUOCTE LONGAN Eta 1700 LL
12 KHỞI B-TÚ C CAPE ORIENT 9.0 185 25165 SP.ITC(NL) Eta 1900 LL
13 CƯỜNG TRUNG THANG 56 7.5 107 4091 K12 Eta 1900 LL
14 ĐÀ-Trung M DINA OCEAN 9.4 154 14762 K16 08:30 ●(ĐX)ETA 0900 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TUẤN K TTC HAI PHONG 7.1 103 4095 H.LONG 2 01:00
2 TRANG VICTORIA 19 6.2 92 2995 BP3-BN 02:30 ●(Đổi giờ)
3 PHÙNG NASICO SKY 5.7 103 3674 K15B 04:00
4 KHÔI C AN BINH 18 5.8 91 2551 SOAI RAP10 (NEO) 08:00 ●(HT146 đổi tàu)
5 HÒA PETROLIMEX 18 8.6 176 25400 SHELL 4 08:30
6 HẠNH A NEW JERSEY TRADER 9.5 213 35708 SP.ITC 08:30
7 SỸ B-Lộc S.SAHAMIT 3 4.6 80 2023 H.LONG 1 10:30
8 QUANG A LONG PHU 11 4.5 114 5448 N.BE5 13:00
9 TÍNH-Vũ D THINH AN 68 4.0 90 3350 SG PETRO A 14:00
10 TUẤN C HUI HONG HONG YE 9.0 180 20489 VICT 10:30 ●(Đổi giờ), CBD HT
11 QUỲNH YM IMAGE 9.5 173 16488 VICT 16:00
12 HÙNG K-TUẤN H AMERICAN HIGHWAY 8.3 180 49212 SPCT 21:00 CNDL V.LÁNG
13 MINH C THALEXIM OIL 4.5 99 2934 N.BE9 08:30 ●(ĐX)
14 TRUNG K LONG HAI 01 5.5 98 2424 LONGAN(NEO) 13:00 ●(ĐX)NEO BÀ NHỜ
15 ĐỊNH YAMATO 4 162 14538 SAIGON(H.PHUOC) 14:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
16 TRUNG C GREEN HOPE 6.9 172 17892 VICT 23:00 ●(ĐX)
17 DUY DINA OCEAN 9.3 154 14762 K16 23:00 ●(ĐX)
18 THÀNH A HAI PHAT 26 2.2 95 2858 BP14-CSG 16:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
19 HÙNG M THANH BINH 68 3.5 100 3329 XM HA LONG 16:00 ●(Đổi giờ; HT170 đổi tàu; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 NGHĨA A-VÂN A VIET THUAN 235 8.7 165 14580 VT-05 - V.TAN 1 07:30 ●(Đổi giờ)HT PHƯƠNG,ĐL 0906989455
2 TÂN LONG PHU 09 108 4409 DOCK 6000 - C/DOCK 8500 02:00 KO MÁY 3 LAI,C/M TÀU HAILINH 02,Tàu dầu
3 DANH THAI HO NO.1 3.6 56 768 N.BE1 - SP.ITC 08:30 ●(HT165 đổi tàu)
4 BÌNH LONG PHU 11 4.5 114 5448 SHELL 3 - N.BE5 09:00 TAXI(X15)
5 TÚ D VIET GAS 4.5 79 1683 HONG MOC - N.BE11 12:30 ●(HT136 đổi tàu)
6 VÂN B GREEN HOPE 6.9 172 17892 SP.ITC - VICT 10:30 ●(Đổi giờ)
7 HÀ B VIET GAS 4.5 79 1683 N.BE11 - CALTEX 16:00
8 NAM THAI HO NO.1 2.6 56 768 SP.ITC - N.BE1 20:00
9 NGHĨA A-VÂN A HAI NAM 79 5.7 161 16571 V.TAN 1 - P 0 (BT) 06:00 ●(ĐX)HT PHƯƠNG,ĐL0912794591
10 KIỆM-THÁI PACIFIC PETRO 02 3.6 120 5127 LPGTUYPHONG-P0(BT) 14:00 ●(ĐX)HT HIỆP,ĐL:0984484416
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 TRUNG K VIETSUN CONFIDENT 6.6 117 5316 K15C 04:45 09:45 Eta 0500 LL
2 MINH C THINH AN 68 5.9 90 3350 SG PETRO A 05:45 11:15 Eta 0600 LL
3 KHÔI C S.SAHAMIT 3 5.8 80 2023 H.LONG 1 07:30 12:00 ●(Đổi giờ)Eta 0800 LL,BUỘC 6-8DÂY MŨI+LÁI,CENTER
4 HANH B-Chiến B GLOBE 6 3.6 91 2551 P.LONG 5 07:30 11:30 Eta 0800 LL
5 TRUNG C NEW JERSEY TRADER 10.5 213 35708 SP.ITC(NL) 09:00 14:30 Eta 0930 LL
6 ĐỊNH AU LAC DIAMOND 8.6 128 8614 PHUOC KHANH(NR) 10:15 14:00 Eta 1030 LL,HTH1,SAU GREAT OCEAN
7 GREEN HOPE 7.6 172 17892 SP.ITC 19:25 23:45 ●(Đổi giờ)Eta 1930 LL
8 HAIAN LINK 8.9 147 12559 VICT ●(Bỏ)Eta 2230 LL,HT LÊN TCIT,HT TÂN CẢNG ĐI CÙNG
9 HẢI C PHUC KHANH 6.5 132 6701 K15C 14hxe 20:00 ●(ĐX)POB 1500,HT LÊN TẠI TCIT
10 HAI D NASICO SKY 5.7 103 3674 K15B 08:45 15:30 ●(ĐX)Eta 0900 LL
11 DUY-THÀNH A AMERICAN HIGHWAY 8.6 180 49212 SPCT(NL) 17:30 21:30 ●(Đổi giờ; ĐX)Eta 1800 LL,CNDL V.LANG
12 DINA OCEAN 9.4 154 14762 K16 ●(Bỏ; ĐX)ETA 2200 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 ĐẠT TRUONG NGUYEN 18 2.8 92 2656 MY THO-G10 10:00 NEO ĐỐI DIỆN CẢNG MỸ THO
2 THIÊN PEACE STAR 5.8 158 13865 SSV 02 08:00 ●(Đổi giờ)
3 NGỌC JULY DREAM 5.1 120 9931 K15 09:00 ●(Đổi giờ; HT CƯỜNG đổi tàu),TAXI(X5)
4 ĐỨC B VINAFCO 26 7.1 122 6362 K15C 03:00
5 PHƯỢNG B KOTA RATNA 8.3 145 9422 P.LONG 3 13:30 ●(Đổi giờ)
6 ĐÀ GREAT OCEAN 4.0 146 8753 PHUOC KHANH 10:00
7 TÂM HAI NAM 68 5.0 80 1599 SHELL 3 10:00
8 DŨNG T FORTUNE FREIGHTER 7.8 124 6773 K12B 11:00 ●(HT NGỌC,168 đổi tàu)TAXI(X9)
9 TÙNG D-Thức SALVAGE ACE+TENKOU 2.0 65+100 9186 Q.TE LONGAN 13:00 KO HÀNG,HTNH
10 DŨNG T PETROLIMEX 18 8.8 176 25400 SHELL 4 13:30 ●(Bỏ)
11 NGHĨA B-TRỌNG EUROPEAN HIGHWAY 8.7 180 48039 SPCT 14:30 CNDL ĐẾN CẢNG SG H.PHUOC,TAXI(X9)
12 TRÌNH HAIAN ROSE 8 172 17515 VICT 10:00 ●(Đổi giờ)TAXI (X9)
13 THẮNG B PREMIER 8.6 143 8813 VICT 14:30 ●(Đổi giờ)
14 KHỞI B PACIFIC FRIEDA 9.4 190 30064 SOWATCO-TL09 18:00 ●(Đổi giờ)TAXI (X9)
15 TÚ C SAIGON STAR 4.8 104 4125 N.BE 17:30 ●(Đổi giờ)
16 TÚ D VIETSUN CONFIDENT 6.6 117 5316 K15C 21:30 ●(HT167 đổi tàu)
17 TIẾN TOYO HOPE 7.6 109 7156 VINH HUNG 08:00 ●(Đổi giờ; Lùi ngày)
18 CHƯƠNG HOANG NGUYEN SUMMIT + HOANH SON 138 3.1 40+86 3868 TNĐ VINH TAN(Đ.NAI) 09:00 ●(ĐX),KHÔNG HÀNG
19 CƯỜNG VU DINH 18 3.6 90 2680 LONGAN(NEO) 15:00 ●(HT130 đổi tàu; ĐX)NEO TÂN CHÁNH
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 NGHĨA A-VÂN A HAI NAM 79 5.7 161 16571 V.TAN 1 - P 0 (BT) 15:00 ●(Bỏ)HT PHƯƠNG,ĐL0912794591
2 TÙNG C THANH BINH 68 7.8 100 3329 N.BE - XM HALONG(NR) 01:00
3 TÚ D-Lộc THALEXIM OIL 4.5 99 2934 VK 102 - N.BE 9 08:00
4 TRUNG D LONG TAN 99 3.8 92 2999 Q.TE LONGAN - BP13-CSG 14:00 ●(Đổi giờ)
5 BÌNH HAI AU SKY 3.5 92 2995 THIEN LOC THANH (LA) - LONG AN (NEO) 09:00 NEO BÀ NHỜ,TAXI(X5)
6 SỸ B LONG PHU 11 6.0 114 5448 SG PETRO B - SHELL 3 10:00 ●(Đổi giờ; HT114 đổi tàu)SAU HAI NAM 68
7 THÁI SAIGON STAR 4.8 104 4125 CALTEX 2 - N.BE 13:30
8 PHI KON TA MARU 3.5 56 953 N.BE - K15C 14:30 TAXI(X9)
9 DANH HUI HONG HONG YE 6.0 180 20489 C.LAI 4 - VICT 4 19:00
10 NGHĨA A-VÂN A VIET THUAN 235 8.7 166 14500 NEO VT05 - V.TAN1 15:30 ●(Bỏ; ĐX)HT PHƯƠNG,ĐL 0906989455
11 TÙNG C HOANG SA 126 5.7 94 2971 LONG THUAN - N.BE 15 14:00 ●(HT67 đổi tàu; Đổi giờ; ĐX)
12 NGHĨA A-VÂN A DONG BAC 22-09 4 147 10964 VT01-P0(BT) 09:30 ●(ĐX)HT PHƯƠNG,ĐL 0378859068
13 TRUNG H LUCKY DRAGON 4.8 79 1615 P0-NEO A12 16:00 ●(ĐX)