N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 THIÊN BIEN DONG MARINER 7.0 150 9503 K12B 22Hxe ●(C.sớm 25.03)Eta 2300 LL,HT LÊN TCIT
2 DANH TC SYMPHONY 5.6 150 10384 VICT 01:30 Eta 0200 LL
3 THÔNG ASIA EXPRESS 5.0 107 4007 K12A 01:30 Eta 0200 LL
4 HÙNG K HAIAN TIME 7.8 162 13267 VICT Eta 0400 LL
5 DUY TRONG TRUNG 81 5.5 84 1987 PVOIL Eta 0500 LL
6 THẮNG B AULAC VISION 8.0 129 8582 PHUOC KHANH(NR) Eta 0930 LL,HTH 1,SAU GLORY OCEAN
7 ĐỨC B SILVER SCORPIO 7.6 115 5488 VAMCO (P.KHANH) Eta 1000 LL
8 LỘC S.SAHAMIT 3 6.0 80 2023 CAM NGUYEN (LA) Eta 1130 LL,SAU 1730
9 THẮNG C VIMC BRAVE 11.5 190 29965 B2 T.LIENG Eta 1400 LL,BUỘC 8 DÂY MŨI+LÁI,CENTER,THẢ NEO
10 QUỲNH EVER CHARM 8.0 173 17933 SP.ITC Eta 1400 LL
11 DŨNG H MORESBY CHIEF 7.8 186 26971 SP.ITC(NR) Eta 1500 LL,CNDL ĐÈN ĐỎ CỦA CẢNG SP.ITC
12 HÀO PRIME 8.6 145 9858 VICT Eta 1530 LL
13 NAM HIEP PHUOC 10 3.5 79 1562 N.BE Eta 1530 LL
14 SỸ B RAWABI 135 1.6 61 498 K16A Eta 1700 LL
15 THẮNG A MORNING VINAFCO 8.0 116 6251 K15C Eta 2300 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HIỆP VP ASPHALT 2 4.2 98 3118 MY THO 14:00
2 HÒA-TRỌNG GUANGZHOU HIGHWAY 8.6 180 48927 SPCT(NL) 02:30 CNDL V.LANG
3 TRÌNH HAIAN LINK 9.2 147 12559 VICT 04:00
4 CHƯƠNG-Chiến B GREAT OCEAN 4.0 146 8753 SG PETRO A 07:30
5 ĐẠT HAI HA 388 6.0 87 2458 TT5 SR 07:30
6 HÙNG M HONG HA GAS 4.5 79 1683 SG PETRO B 06:30 ●(Đổi giờ)NEO G16
7 PHÙNG RAWABI 135 1.6 61 498 K16A 07:00 ●(Đổi giờ)
8 TIẾN VIET GAS 3.0 79 1683 VT GAS 07:00 NEO G16
9 HẠNH A-Trung M XUTRA BHUM 10.1 195 24181 SP.ITC 08:00
10 KHÔI C TM HAI HA 588 5.2 106 2834 CALTEX 2 10:00 ●(Đổi giờ)
11 HẢI C-TUẤN H POSEN 10.9 222 27968 SP.ITC(NL) 08:30
12 TUẤN K VIETSUN FORTUNE 6.9 117 5272 K15C 09:00
13 PHI KOTA RAJIN 8.5 146 9678 P.LONG 3 13:00
14 CHIẾN A ASIA EXPRESS 6.0 107 4007 K12A 16:00
15 QUANG B TC SYMPHONY 8.2 150 10384 VICT 19:00
16 TÙNG C BIEN DONG MARINER 7.5 150 9503 K12B 21:00
17 HAI D PARTNERS 5.5 98 2983 K18 10:30 ●(Lùi ngày)
18 HANH B HONG LINH 1 8.5 137 8216 TT8SR 02:00 ●(Lùi ngày)
19 TRUNG K VU GIA 09 5.6 90 2336 NAM VIET THUAN 10:00 ●(Đổi giờ; HT159 đổi tàu; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 VÂN B GLORY OCEAN 5.5 135 8489 PHUOC KHANH(NR) - N.BE 07:30
2 LÀNH NASICO EAGLE 4.0 101 4193 NEO SR23 - TT8 SR 09:30
3 KIỆM-THÁI VIET THUAN STAR 11.5 182 24953 P0(BT) - V.TAN 1 11:00 ●(ĐX)HT ĐÀ,Đ.LÝ 0906989455
4 GREAT PRINCESS 7.7 146 9366 P0 - NEO VT B11 05:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 ĐẠT VIMC PIONEER 6.0 121 6875 K12B xe:23:30 06:15 ●(Đổi giờ)POB 0030 HT LÊN TẠI TCIT
2 KHÔI C MANH HAI PHAT 36 2.5 80 2109 BP13-CSG 01:15 05:00 POB 0130 NEO G9
3 NGHĨA B-TÂN GUANGZHOU HIGHWAY 8.6 180 48927 SPCT(NL) 02:45 07:45 Eta 0330 LL,CNDL V.LÁNG
4 CHIẾN A NASICO NAVIGATOR 7.4 135 7249 K15 09:45 15:00 ●(Đổi giờ)Eta 1000 LL
5 TUẤN K MINH QUANG 01 4.0 126 5565 K5 09:45 16:00 POB 1000 NEO G13
6 TIẾN QUANG MINH 18 5.8 91 2551 K7 11:45 18:30 ●(Đổi giờ)Eta 1200 LL
7 HÀ B NEW VISION 8.6 185 16174 K12B 12:30 18:30 ●(Đổi giờ)Eta 1300 LL
8 LÀNH VIET GAS 4.5 79 1683 VT GAS 1115xe 16:45 POB 1200 NEO G16
9 TRUNG K HONG HA GAS 4.5 79 1683 SG PETRO B 1115xe 15:30 POB 1200 NEO G16
10 NGHĨA A-DŨNG T POSEN 10.6 222 27968 SP.ITC(NL) 12:30 17:30 Eta 1300 LL
11 CƯỜNG PETROLIMEX 14 8.6 129 8542 ESSO 1 12:30 17:00 Eta 1300 LL,Tàu dầu
12 THỨC-Trung M VP ASPHALT 2 4.7 98 3118 MY THO 12:30 19:30 Eta 1300 LL
13 TRUNG D-Chiến B XUTRA BHUM 10.1 195 24181 SP.ITC 13:00 18:00 Eta 1330 LL
14 TÚ C HAIAN LINK 8.7 147 12559 VICT 13:00 18:30 Eta 1400 LL
15 TÂM RAWABI 135 1.8 61 498 K16A 16:15 19:30 Eta 1700 LL
16 BIEN DONG MARINER 7.0 150 9503 K12B ●(Bỏ)POB 2200 HT LÊN TẠI TCIT
17 BÌNH VIETSUN FORTUNE 6.9 117 5272 K15C 17:15 ●(ĐX)ETA 1730 LL
18 TÙNG C HOAI SON 56 3 80 2293 BOUBON 1015xe 17:00 ●(ĐX)YC 11:00, NEO G13
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 DANH JIN XING 7.0 190 30722 K15C 03:00 CNDL,1 CHIỀU
2 HÙNG K-DUY CANOPUS LEADER 8.7 180 51917 SPCT(NL) 06:30 CNDL V.LÁNG
3 THẮNG B GREEN SKY 6.3 92 2999 SOWATCO-DT 1 18:00 ●(Đổi giờ)
4 THIÊN RAWABI 135 1.8 61 498 K16A 06:30 TAXI(X5)
5 LỘC PHENOMENAL 3.2 48 499 SP.ITC 06:30
6 HÀO GT VICTORY 6.2 128 8450 H.LONG 3 08:00 ●(HT156 đổi tàu)
7 THÔNG GREAT LADY 4.0 118 5036 N.BE 5 08:00 ●(HT144&129 đổi tàu)
8 DŨNG H MING HUA 7.1 190 31222 K12C 15:30 ●(Đổi giờ)CNDL,1 CHIỀU
9 THẮNG C EVER OATH 9.2 195 27025 SP.ITC 08:00 ●(HT129 đổi tàu)
10 HAI D PARTNERS 5.5 98 2983 K18 19:00 ●(Bỏ; Đổi giờ)
11 PHƯỢNG B-TRANG SAMUDRA LAJU 2+SAMUDRA LAJU 3 4.5 29+97 4370 VINH HUNG 12:30 ●(HT QUỲNH đổi tàu)CÓ HÀNG,T.Kéo
12 ĐỨC B STS PIONEER 5.8 112 5357 VK 102 12:30 ●(HT167 đổi tàu)
13 THẮNG A TRADER 8 6.7 180 22070 K12-H.LONG 3 19:00 ●(Bỏ; Đổi giờ; TÀU DỜI)
14 QUỲNH PHUC THAI 7.4 130 7464 K15C 15:00 ●(HT PHƯỢNG B đổi tàu)
15 KHÔI C VIMC PIONEER 6.5 121 6875 K12A 20:00 ●(Đổi giờ; HT NGỌC đổi tàu),TAXI(X1)
16 TÚ D VU DINH 27 3.8 90 2680 LONGAN(NEO) 14:30 ●(ĐX)NEO BÀ NHỜ
17 THẮNG A ROYAL 89 7 91 2999 SOWATCO-DT 2 19:00 ●(ĐX)
18 GREEN SEA 6 93 2803 TRUONGAN 01 19:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
19 HANH B HONG LINH 1 8.5 137 8216 TT8SR 18:00 ●(Bỏ; Đổi giờ; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 SỸ B PHENOMENAL 3.0 48 499 C.LAI - SP.ITC 00:30
2 VU GIA 09 3.0 90 2336 XM HALONG - S.RAP(NEO) 01:30 ●(Đổi giờ)
3 HANH B EAST SPEED 1.5 40 499 VICT - C.LAI 08:00
4 PHƯƠNG EAST SPEED 1.5 40 499 C.LAI - N.BE 10:00 ●(HT140 đổi tàu)HĐHT
5 TRÌNH KOTA RAJIN 8.5 146 9678 C.LAI - P.LONG 3 14:30 ●(HT QUANG B đổi tàu; Đổi giờ),TAXI
6 TÍNH EMERALD HARMONY 1.7 73 1767 M4 - MY THO 13:00 Tàu khách
7 TUẤN H VU GIA 09 3 90 2336 S.RAP(NEO)-NAMVIETTHUAN(LA) 06:30 ●(ĐX)
8 KIỆM-THÁI PACIFIC PETRO 01 3.5 106 5443 LPG TUYPHONG-P0(BT) 11:00 ●(ĐX)HT ĐÀ, ĐL 0984484416
9 SỸ B TM HAI HA 588 4 107 2834 N.BE-CALTEX 2 15:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
10 KIỆM-THÁI DONG BAC 22-11 4 147 11976 V.TAN 2-P0(BT) 14:00 ●(ĐX)HT ĐÀ,ĐL:0378859068
11 NGHĨA B TRADER 8 6.7 180 22070 K12-H.LONG 3 19:00 ●(ĐX)BUỘC 6-8 DÂY MŨI+LÁI,CENTER,THẢ NEO
12 PHƯƠNG MACALLAN 11+ CORTON 4 29+96 4618 FICO-SR4 19:00 ●(ĐX)