N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 TIẾN NMC FORTUNE 6.4 97 2998 N.BE7 ●(Đổi giờ)Eta 05:00 LL
2 TRUNG H-Ngọc VU DINH 36 6.2 90 2680 LONGSON(LA) Eta 04:00 LL
3 TRUNG C-HẠNH A TIANJIN HIGHWAY 8.1 180 48927 SPCT(NL) Eta 05:00 LL
4 DANH-Hiệp AULAC CONIFER 8.1 127 8614 VK102 Eta 05:00 LL
5 THIÊN-Phượng B NASICO NAVIGATOR 6.8 135 7249 K15C ●(Đổi giờ)Eta 10:00 LL
6 DUY-Cường LADY FAVIA 5.7 100 4048 SGPETROB ●(Đổi giờ)Eta 06:00 LL
7 THỌ BIEN DONG FREIGHTER 6.5 125 5725 K12B POB 09:30 HT lên tại TCIT
8 SỸ B AQUAMARINE GAS 4.1 78 1358 VTGAS POB 11:00 NEO G16
9 - - - x x x x x - - - MOLENGRACHT 6.4 143 9524 K17(NL) ●(Bỏ)Eta 12:00 LL
10 KIỆM-HÙNG K BRASILIA HIGHWAY 7.9 200 59440 SPCT(NL) Eta 15:00 LL,CNDL
11 TÙNG C-Trang BO DUN 2 6.2 81 2385 K17 Eta 15:30 LL
12 THÁI-PHƯƠNG W.BLOSSOM 7,9 118 6445 CALOFIC ●(ĐX)Eta 16:00 LL
13 TRỌNG-Khôi C ST.MARY 7,6 168 16850 VICT 2 ●(ĐX)Eta 14:00LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HUY-TÙNG D GREAT OCEAN 5.0 146 8753 SHELL3(NR) 01:30 ●(HT đổi tàu)NEO B11
2 VĂN C-THẮNG B PHUONG DONG 06 5.0 158 13706 N.BE2 02:00
3 TRÌNH-Tú D PROMOTE 7.2 119 5522 VICT(NR) 04:00
4 ĐÀ-Hai D STELLAR LILAC 7.3 128 7522 VOPAK(NR) 08:30
5 ĐỨC B-Đạt AMA 4.5 90 1887 ANLONG(L.AN)(NL) 09:00
6 TƯ A-Phùng APL JEDDAH 9.8 208 25305 VICT(NR) 09:30 CNDL
7 QUỲNH-Duy B TRUNG THAO 36-BLC 3.0 82 1599 N.BE 12:00 ●(HT đổi tàu)
8 TRUNG D-NGHĨA A TIANJIN HIGHWAY 7.8 180 48927 SPCT(NL) 19:00 CNDL
9 HÒA STAR LINE 4 71 1810 TC H.PHUOC 20:30 ●(ĐX) THAY HT ĐI SADEC
10 TUẤN K NAM CUONG 8888 3,4 80 2087 XM HA TIEN(NL) 08:30 ●(HT đổi tàu; ĐX) NEO A12
11 PHI THALEXIM OIL 4,2 99 2934 XD THANH LE(NR) 07:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 GREAT OCEAN 5.0 146 8753 VINH(B11)-P0 15:00
2 CHƯƠNG-HANH B SPRING HUMMER 5.0 110 8011 VINHTAN(QUOCTE)-P0(BT) 05:00
3 DŨNG H-Hào TRUNG THAO 36-BLC 3.0 82 1599 PVOIL(NR)-N.BE 08:30 ●(HT đổi tàu)
4 NAM MINH THUY 06 3.5 76 1035 N.BE-SHELL3 12:00
5 KHỞI B HAIAN MIND 8.0 180 20887 VICT(NR)-P.LONG3 16:00 A.D=44.46M,CNDL
6 - - - x x x x x - - - STAR LINE 4 71 1810 TC H.PHUOC-TC SADEC 2030 ●(Bỏ; ĐX)CB
7 CHƯƠNG-HANH B TAN BINH 136 4 170 17953 VINH TAN 2- P0(BT) 16:30 ●(ĐX)Mr Tu-0905244840
8 CHƯƠNG-HANH B VIET THUAN 235-02 8,8 150 15009 VT3 (NEO)-VINH TAN 2 18:00 ●(ĐX)Mr Tu-0905244840
9 CHƯƠNG-HANH B ALRAYAN 11,5 197 32987 VT01(NEO)-VINH TAN 4 00:00 ●(ĐX)MR HUY:0349647361
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 PHI PHUONG NAM 69 6.2 93 2999 HOANGTUAN(L.AN) 09:30 Eta 03:00 LL
2 THẮNG B-Đạt AMA 5.5 90 1887 ANLONG(L.AN) 07:45 Eta 03:00 LL
3 TÂN YM IMPROVEMENT 8.6 173 16472 VICT3 08:30 Eta 04:00 LL,CNDL
4 TÚ C STELLAR LILAC 8.0 128 7522 VOPAK 09:30 Eta 05:00 LL
5 THẮNG C PROMOTE 7.2 119 5522 VICT3 10:30 Eta 05:00 LL
6 VÂN B TRUNG THAO 36-BLC 4.5 82 1599 PVOIL 10:00 Eta 05:00 LL
7 TRUNG K AQUAMARINE GAS 4.1 78 1358 HONGMOC 10:00 POB 07:00 NEO G16
8 HÀ B PRINCE RIVER 3.0 69 1260 P0-BOBANG 14:30 Eta 07:00 LL
9 NGHĨA B-Hai D ZHOU SHAN HAI 8.0 190 33044 K17 15:00 Eta 11:00 LL,CNDL,1 CHIỀU
10 DŨNG T CONFIDENCE 8.4 143 11036 P0-H.PHUOC 17:00 Eta 13:00 LL,HTH1
11 ĐỊNH-Phùng APL JEDDAH 8,7 208 25305 VICT 17:15 ●(ĐX)ETA 13:00 LL, CNDL
12 TUẤN C-Duy B HAIAN MIND 8,5 180 20887 P0-VICT ●(Đổi giờ; ĐX)Eta 14:00 LL,CNDL, AD=44M
13 CHIẾN-Tú D THALEXIM OIL 5,7 99 2934 THANH LE(XD) 14:00 ●(ĐX)Eta 11:00 LL
14 TUẤN H C343-VB SURPRISE 2 30 375 P0-X51 17:30 ●(ĐX)Eta 15:00 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 DUY-Ngọc VINAFCO 26 7.0 122 6362 K15C(NR) 04:00
2 HẠNH A-Hiệp KOTA WARIS 9,1 185 16772 B37NB(NL) 02:00 ●(Đổi giờ),CNDL ĐẾN NGÃ TƯ
3 KIỆM-Cường HAIAN TIME 8.5 162 13267 VICT(NR)-P0 09:00
4 HÙNG K-Phượng B BRAVE 5.6 142 9764 H.PHUOC(NR)-P0 10:00
5 THỌ-Trang THANH CONG 888 2.5 92 3430 K12C 16:30 ●(Đổi giờ)G.KHẢO HT KIỆT, HT112 TAXI
6 TRỌNG-Khôi C YM IMPROVEMENT 9.2 173 16472 VICT 15:00 CNDL
7 THÁI-PHƯƠNG PHUC THAI 7.0 130 7464 K15B(NR) 15:00 ●(HT đổi tàu)
8 SỸ B AQUAMARINE GAS 4.1 78 1358 HONGMOC(NR) 21:00 ●(Đổi giờ)NEO G16, CAPT MA NƠ
9 TRUNG H BICH THANH 28 3,5 92 NEO SR 02:00 ●(ĐX)
10 TÙNG C VU DINH 25 3,6 90 2680 LONGSON(L.AN) 14:00 ●(ĐX)TT 0913446698
11 TIẾN CONG THANH 07 3 80 2702 HOANGTUAN(L.AN) 11:00 ●(ĐX)TT 0981346665, NEO G6, TAXI
12 BÌNH BRIGHT SUCCESS 3,5 87 2399 B41 NB(NL) 14:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 CHƯƠNG-HANH B ALRAYAN 11.5 190 32987 P0(BT)-VINHTAN1(NEO) 15:00 DLY: 0349647361
2 DŨNG H-TÙNG D VEGA FYNEN 8.8 148 9957 P.LONG3(NR)-C.LAI 01:30 ●(HT đổi tàu)
3 TƯ A PETROLIMEX 06 10,1 179 22735 PVOIL(NL)-ESSO1 08:00 Tàu dầu
4 HẢI C-QUANG A VIET THUAN SKY 6,1 186 26060 V.TAN 1-P0(BT) 07:30 ●(ĐX)DLY: 0984484416
5 TRÌNH AU LAC BELLA 5 129 SG PETROA(NR) - NB6 10:00 ●(Đổi giờ; ĐX),TAXI
6 VĂN C WINDA 7,3 166 K17(NL) - K16 10:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
7 CHƯƠNG-HANH B HAI NAM 86 9,8 180 21385 P0(BT)-VINHTAN1 14:00 ●(ĐX)Đ.LÝ 0984484416
8 ĐỨC B NAM CUONG 8888 5,7 80 2087 SR11-PHU HUU 14:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
9 TRUNG D GREAT PRINCESS 5,5 146 9366 VK102(NR)-N.BE4 20:00 ●(ĐX)TAXI
10 TUẤN K THANH CONG 666 6,8 95 2859 SR9-XM HALONG(NR) 19:00 ●(ĐX)TAXI
11 ĐÀ THIEN THUAN THANH 36 80 3225 LONGTHUAN-N.BE 20:00 ●(Đổi giờ; ĐX)HT TỰ TÚC