INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 955759
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 17-04-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SATSUKI (7.5 m)   164   PHAO 0 - VICT      ETA 02:30 lên liền 
 2      DERYOUNG SHINESTONE (7.9 m)   102   K13      ETA 13:00 lên liền 
 3      VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT      ETA 14:00 lên liền 
 4      STS PIONEER (6.6 m)   112   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 09:00 lên liền 
 5      VINASHIN LINER 2 (7.1 m)   113   K18      ETA 08:30 lên liền 
 6      GLORY OCEAN (7.7 m)   135   PHAO 0 - SG PETRO B      ETA 08:30 lên liền 
 7      VP ASPHALT 2 (4.6 m)   98   PHAO 0 - MY THO(Neo)      ETA 02:30 lên liền(HT chờ trên tàu) 
 8      PETROLIMEX 12 (8.2 m)   129   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 08:30 lên liền 
 9      BELLA J (6.3 m)   194   VICT 3      ETA 20:30 lên liền 
 10      SUN DIANA (8.2 m)   122   VOPAK      ETA 08:00 lên liền, đổi HTVT 
 11      ANOUSHKA (5.9 m)   179   SR4   08:30   POB 08:30 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lưu Công Hải   BUFFALO (0 m)   130   SAO MAI   00:00    
 2   Lê Văn Tư   ORION BAY (4.5 m)   179   K15C   00:30   cano DL 
 3   Ngô Tùng Vân   TRI FRIEND (5.6 m)   110   K15   00:30    
 4   Lê Việt Dũng   EDRICKO 2 (5 m)   79   LATACA   05:30    
 5   Nguyễn Nhuệ Giang - Phạm Trần Mạnh Hùng   AKAMAS (6.2 m)   181   ESSO 1 - PHAO 0   06:00    
 6   Nguyễn Hữu Danh   THANH HUYEN 07 (5.3 m)   70   ESSO 4   07:30    
 7   Nguyễn Đình Nghĩa   DONG DU (7.5 m)   120   VICT   08:30    
 8   Vũ Quốc Trọng - Nguyễn Chí Trình   BERKAH 38 + BAHARI 3201 (0 m)   29+94   ĐT.3   12:00    
 9   Nguyễn Đức Tuấn - Vũ Duy Hạnh   SATSUKI (8 m)   164   VICT - PHAO 0   17:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      VP ASPHALT 2 (4.6 m)   98   MY THO(Neo) - MY THO   10:30   HT đã trên tàu. 
 2   Tạ Quang Hòa   INDOCHINE (0 m)   52   VAMLANG - M2   13:30    
 3   Phạm Lương Đệ   UILENSPIEGEL (0 m)   143   KV NAOVET (SR) - SPCT   20:00