INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1418869
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 01-03-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      STOLT KILAUEA (5.1 m)   98   PHAO 0 - THANHTAI      ETA 08:00 lên liền 
 2      PRUDENT (6.5 m)   113   VICT 1      ETA 16:00 lên liền 
 3      VL 10 (6 m)   84   AN LONG(L.AN)      ETA 09:00 lên liền 
 4      TAI JI (7.3 m)   125   K16(NL)      ETA 10:00 lên liền 
 5      RICKMERS SEOUL (9.5 m)   193   K12      ETA 12:30 lên liền 
 6      GLOBAL AKER (9.6 m)   146   PHAO 0 - PVOIL      ETA 13:00 lên liền 
 7      LONGHUNG 01 (6.2 m)   112   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 13:00 lên liền 
 8      BUFFALO (6.8 m)   130   SAO MAI      ETA 09:00 lên liền 
 9      XING GUANG 18 (6.1 m)   139   K15      ETA 18:00 lên liền 
 10      MORNING VISHIP (8.1 m)   115   K15C      ETA 18:00 lên liền 
 11      ANGUS EXPRESS (5.3 m)   104   BOURBON(NR)      ETA 12:00 lên liền, cập mạn phải 
 12      APL CAIRO (9.5 m)   208   PHAO 0 - VICT 2      ETA 13:00 lên liền, cano DL 
 13      OCEAN SKY (8.3 m)   110   TT2      ETA 07:00 lên liền 
 14      PRIME SPIRIT (8.2 m)   156   PHAO 0 - P.KHANH      ETA 05:00 lên liền 
 15      BIEN DONG TRADER (6.8 m)   125   K8      ETA 22:00 lên liền 
 16      KOOKYANG SINGAPORE (7.7 m)   117   K17      ETA 08:00 lên liền 
 17      EMA QUERIDA (8.6 m)   150   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 05:00 lên liền 
 18      CRANE (8.8 m)   190   PHAO 0 - K15B      ETA 12:00 lên liền, cano DL 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Hoàng Minh   NASICO OCEAN (5.7 m)   104   K6   00:30    
 2   Hoàng Minh Anh - Hoàng Văn Vũ   DUONG DONG PETRO 01 (4.6 m)   66   SHELL 3 - PHAO 0   05:30    
 3   Nguyễn Anh Quang   LONG PHU 04 (4.5 m)   79   CALTEX 2 - PHAO 0   07:00    
 4   Trần Ngọc Huy   RV AMALOTUS (0 m)   93   SADEC- MYTHO   10:00    
 5   Lưu Công Hải   SPAARNE TRADER (9.5 m)   181   VICT 2 - PHAO 0   15:30    
 6   Trần Vũ Thái   PETROLIMEX 14 (6 m)   129   SHELL 4 - PHAO 0   16:00    
 7   Đoàn Anh Duy   RV MEKONG NAVIGATOR (0 m)   70   MY THO - SADEC   16:00    
 8   Trần Trung Dũng - Hoàng Trọng Hà   VINALINES DIAMOND (8.6 m)   148   K12   20:00    
 9   Nguyễn Đức   PHUC KHANH (6.8 m)   133   K15C   22:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Tùng Lâm - Lê Nguyên Chương   LEONID KOMOGORTSEV (6.4 m)   120   PHAO 0 (BT) - HOA PHU (BT)   07:00    
 2   Bùi Hồng Cánh   PHUC KHANH (6.8 m)   133   B27B - K15C   08:30    
 3   Mạc Anh Tú   NHA BE 01 (3.5 m)   82   N.BE - ESSO 4   09:00    
 4   Trần Văn Khởi - Lại Thế Thắng   SINAR SABANG (10.4 m)   176   GMD3 - C.LAI(NL)   14:30