INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2241018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 25-10-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      TIGER SUMMER (7.7 m)   118   VOPAK      ETA 05:00 Lên liền,Thay Est.Quest 
 2      APL DALIAN (9.8 m)   208   VICT 3      ETA 09:00 Lên liền, CNDL 
 3      CAPE FULMAR (8.2 m)   171   VICT 2      ETA 22:30 Lên liền 
 4      DMC VENUS (7 m)   103   TT2(NR)      ETA 14:30 Lên liền, Thay MASTER 
 5      DONG DU (7.8 m)   120   K12B      ETA 11:00 Lên liền 
 6      SUNRISE 689 (3.5 m)   100   CALTEX 2      ETA 09:00 Lên liền,Sau STS Pioneer 
 7      HONG HA GAS (4.2 m)   79   V-GAS      ETA 07:00 Lên liền,Neo G16 
 8      DONG THO (8.2 m)   114   H.LONG 1      ETA 05:00 Lên liền 
 9      PETROLIMEX 15 (6.8 m)   160   SHELL 4      ETA 05:00 Lên liền 
 10      YANGTZE GRACE (9.3 m)   180   K17      ETA 15:00 Lên liền, CNDL 
 11      YM IMAGE (8 m)   173   VICT      ETA 08:30 Lên liền 
 12      VIET GAS (4.2 m)   79   ELF GAS      ETA 06:00 Lên liền, Neo G16 
 13      SEA MELODY (9.7 m)   180   FC 06 TL(NR)   07:30   POB 07:30 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Nhuệ Giang   WIN 1 (4.5 m)   102   CALOFIC   02:00    
 2   Lê Nguyên Chương   HAI VINH 25 (5.2 m)   80   LONGTAN(KV3)   05:00    
 3   Trần Mạnh Hùng   EASTERN QUEST (6.4 m)   114   VOPAK   05:00    
 4   Triệu Minh Tùng   HAIAN SONG (7.9 m)   159   VICT   07:30    
 5   Trần Nhơn Nghĩa - Nguyễn Đức Trung Văn   YM HAWK (0 m)   169   VICT 3   07:30    
 6   Mạc Anh Tú   JANESIA ASPHALT IV (3.3 m)   100   MY THO - PHAO 0   07:30    
 7   Nguyễn Văn Định   VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K8   08:00    
 8   Trần Văn Khởi   PRINCE RIVER (5 m)   69   BO BANG   09:00    
 9   Phan Thanh Quỳnh   RV TONLE PANDAW (0 m)   55   MYTHO-SADEC   10:00    
 10   Hoàng Trung Sỹ - Trần Văn Kiệm   ANTEA (5 m)   176   PVOIL   10:00    
 11   Đỗ Văn Thắng   STS PIONEER (5.5 m)   112   CALTEX 2   11:00    
 12   Nguyễn Duy Hanh   BIEN DONG FREIGHTER (6.7 m)   125   K15C   12:00    
 13   Lê Văn Tư - Cao Thanh Chiến   SILVER SHADOW (6.2 m)   186   M2   14:00   CNDL 
 14   Lại Thế Thắng   RV SCENIC SPIRIT (0 m)   85   MYTHO-SADEC   16:30    
 15   Phạm Trần Mạnh Hùng   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   MYTHO-SADEC   16:30    
 16   Vũ Duy Hạnh - Đỗ Văn Đức   YM IMAGE (8.4 m)   173   VICT   19:00    
 17   Nguyễn Thành Trung   VINAFCO 26 (6.9 m)   122   K15   20:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Đào Xuân Thành   PRINCE RIVER (0 m)   69   SHELL 3 - BO BANG   07:00