INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2542731
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 27-05-2017
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      ST GREEN (10.3 m)   200   VICT      ETA 11:00 lên liền, AD=44M 
 2      VIETSUN INTEGRITY (7.2 m)   133   K8      ETA 12:00 lên liền 
 3      VEGA FYNEN (9 m)   148   P.LONG 3      ETA 22:00 lên liền 
 4      DORIC SPIRIT (6.5 m)   190   K12      ETA 10:00 lên liền, CNDL, 1 chiều 
 5      CHIPOL HUANG HE (9.3 m)   189   K17      ETA 03:00 lên liền, thay tàu HONG YU 
 6      PETROLIMEX 12 (8.2 m)   129   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 08:00 lên liền 
 7      VIET GAS (4.2 m)   79   ELF GAS   09:30   POB 09:30 neo G16 
 8      HAIAN TIME (8.6 m)   162   VICT   10:00   POB 10:00 HT lên tại TCIT 
 9      GREAT DIAMOND (7.8 m)   146   VK 102   13:00   POB 13:00 neo B12 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Tạ Quang Hòa - Đỗ Văn Đức   VINALINES PIONEER (7.9 m)   121   K12   00:00    
 2   Phạm Lương Đệ - Vũ Quốc Trọng   HONG YU (6.8 m)   186   K17   02:00   CNDL, 1 chiều 
 3   Nguyễn Lưu Phi   HONG HA GAS (0 m)   79   VT GAS   05:00   neo G16 
 4   Nguyễn Đức Trung Văn - Lại Thế Thắng   TAN CANG GLORY (7.6 m)   134   K15C   06:30   HT Cánh G.Khảo 
 5   Phạm Trần Mạnh Hùng   CAM RANH 07 (5.5 m)   100   K15C   07:00    
 6   Nguyễn Anh Quang - Cao Thanh Chiến   VINAFCO 28 (6.9 m)   113   K18   07:00    
 7   Nguyễn Đức - Trần Thành Trung   OCEAN WINTER (7 m)   179   SHELL 4 - PHAO 0   07:00    
 8   Nguyễn Hữu Danh - Hoàng Văn Vũ   ADVANTAGE (5.5 m)   128   H.PHUOC - PHAO 0   12:00    
 9   Trần Ngọc Huy - Nguyễn Văn Sỹ   PROSPER (7.2 m)   120   VICT   19:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Đình Nghĩa   ARDMORE DEFENDER (8 m)   185   P.KHANH - SG PETRO B   05:30    
 2   Nguyễn Tấn Vân   PETROLIMEX 11 (8.2 m)   176   H.LONG 3 - P.KHANH   06:30    
 3      MEKONGTRANS 02 (5.4 m)   112   VT - VINH   13:00