INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1375179
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 27-01-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      CORVUS (6.1 m)   107   CALOFIC      ETA 01:00 lên liền 
 2      LONGHUNG 01 (6.2 m)   112   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 13:30 lên liền 
 3      BIEN DONG TRADER (6.7 m)   125   K8      ETA 17:00 lên liền 
 4      NORDOCELOT (8.2 m)   170   VICT 2      ETA 12:30 lên liền 
 5      DUONG DONG PETRO 01 (4.6 m)   66   BO BANG      ETA 07:00 lên liền 
 6      PETROLIMEX 10 (9.6 m)   176   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 05:00 lên liền 
 7      VICTORIA 03 (6.4 m)   92   LAFARGE      ETA 04:00 lên liền 
 8      MORNING VISHIP (8 m)   115   K15C      ETA 00:00 lên liền 
 9      SONG CHAU 01 (5.5 m)   99   SG PETRO B      ETA 18:00 lên liền 
 10      VIET GAS (3.5 m)   79   MT GAS      ETA 05:00 lên liền 
 11      HAI AN PARK (7.7 m)   145   VICT      ETA 18:00 lên liền 
 12      CUU LONG GAS (5 m)   96   SG PETRO   06:00   POB 06:00 neo G14 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Định   YM INVENTIVE (7.5 m)   173   VICT   04:00    
 2   Nguyễn Anh Quang   TIEN THANH 26 (4 m)   80   AN LONG(L.AN)   05:00    
 3   Phan Thanh Quỳnh - Hoàng Trung Thông   JANESIA ASPHALT III (4 m)   100   MY THO   06:00    
 4   Lê Hoàng Minh   EDRICKO 2 (4 m)   79   LATACA   11:00    
 5   Trần Mạnh Hùng   PRUDENT (6.5 m)   113   VICT   12:00    
 6   Trần Văn Kiệm - Lê Trung Tính   NASICO OCEAN (5.7 m)   104   K8   23:00    
 7   Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Lưu Phi   CAM RANH 07 (6 m)   100   K15C   23:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú