INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1484956
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 18-04-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SAN LORENZO (8.4 m)   172   VICT      ETA 02:00 lên liền 
 2      SINAR BUTON (7.8 m)   147   GMD4      ETA 10:00 lên liền 
 3      VAN LY (6.9 m)   113   K9      ETA 20:00 lên liền 
 4      CONFIDENCE (8.5 m)   143   H.PHUOC      ETA 20:00 lên liền, đi luồng SR 
 5      SPAARNE TRADER (8.1 m)   181   VICT      ETA 13:00 lên liền 
 6      MILKY WAY (6.3 m)   128   K13      ETA 09:00 lên liền 
 7      LG ASPHALT 1 (4.9 m)   79   LATACA      ETA 07:30 lên liền 
 8      AU LAC ANGEL (6.6 m)   133   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 07:30 lên liền 
 9      THALEXIM OIL (5.6 m)   99   SG PETRO B      ETA 07:00 lên liền 
 10      DONG PHONG (3.7 m)   99   B20 NB      ETA 07:00 lên liền 
 11      BARDU (8 m)   209   SPCT      ETA 07:00 lên liền 
 12      PACIFIC GRACE (8 m)   145   SPCT(SR)      ETA 20:00 lên liền, đi luồng SR 
 13      NANBU (7.5 m)   131   PHAO 0 - K17      ETA 07:00 lên liền 
 14      HONG HA GAS (4.2 m)   79   SG PETRO A   08:30   POB 08:30 neo G15 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Việt Dũng   VAST OCEAN 1 (6.3 m)   114   K4   00:00    
 2   Nguyễn Anh Quang   GREAT TRUST DRAGON 02 (6 m)   91   N.BE   04:00    
 3   Trần Văn Khởi   GLORIOUS KAMAGARI (6.7 m)   180   TT2   05:00   cano DL 
 4   Nguyễn Nhuệ Giang   HUNG DAO (7.4 m)   134   VICT   06:30    
 5   Vũ Quốc Trọng   SUMMER CORAL (5 m)   97   THANHTAI   09:30    
 6   Trần Trung Dũng - Hoàng Trọng Hà   BEST WAVE (5.3 m)   170   TB3   10:30    
 7   Triệu Minh Tùng   PRUDENT (6.5 m)   113   VICT 3   12:30    
 8   Trần Văn Kiệm   SUN MERCURY (0 m)   112   ESSO 1 - PHAO 0   15:00    
 9   Bùi Hồng Cánh   BARDU (8.5 m)   209   SPCT   15:30    
 10   Phan Thanh Quỳnh   ROYAL 16 (7 m)   91   B39 NB   15:30    
 11   Trần Nhơn Nghĩa   VINAFCO 25 (6.1 m)   98   K15C   16:00    
 12   Phạm Thanh Nam   THOR FRIEND (7.4 m)   117   K17   23:00    
 13   Phạm Lương Đệ   SAN LORENZO (9.4 m)   172   VICT   23:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Khánh Toàn - Lại Thế Thắng   SUN MERCURY (0 m)   112   CALTEX 2 - ESSO 1   06:00