INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2402605
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 19-02-2017
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      NORD SPIRIT (9.3 m)   190   K12C      ETA 04:00 lên liền, CNDL 
 2      MIMASAKA (8.7 m)   128   PHAO 0 - K13      ETA 01:00 lên liền 
 3      JIN TONG (9.2 m)   190   K12B      ETA 12:00 lên liền, 1 chiều, CNDL 
 4      APL PUSAN (9 m)   208   VICT 4      ETA 10:00 lên liền, CNDL 
 5      TAN CANG FOUNDATION (6.7 m)   113   K15C      ETA 15:00 lên liền 
 6      BIEN DONG FREIGHTER (6 m)   125   K15C      ETA 18:00 lên liền, HT LÊN TẠI TCIT 
 7      NASICO NAVIGATOR (7.2 m)   135   K12      ETA 18:30 lên liền 
 8      THOR FRIEND (9 m)   117   K17      ETA 19:00 lên liền 
 9      QUANG MINH 6 (3.2 m)   91   PHAO 0 - FALCON 1      ETA 01:30 lên liền 
 10      GENIUS STAR II (8.4 m)   122   TT2(NR)      ETA 09:00 lên liền 
 11      VAN HUNG (6 m)   113   K15C      ETA 01:30 lên liền, HT LÊN TẠI TCIT 
 12      PETROLIMEX 11 (10.3 m)   176   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 06:00 lên liền 
 13      OCEAN GLORY (7.3 m)   120   K16      ETA 01:00 lên liền 
 14      ADVANCE II (8.5 m)   183   PHAO 0 - SG PETRO B      ETA 05:00 lên liền, THAY GREAT SAILOR 
 15      PHUONG DONG 568 (3 m)   98   S.RAP(NEO)   11:30   POB 11:30 NEO G7 
 16      VIET GAS (4.2 m)   79   ELF GAS   12:30   POB 12:30 NEO G16 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lưu Công Hải   LOC PHAT FORTUNE (6.5 m)   186   B6/8 T.LIENG   02:00   ĐÍCH DANH 
 2   Hoàng Trọng Hà   PACIFIC GRACE (8.5 m)   145   SP-ITC   04:00    
 3   Lê Nguyên Chương   HAO HENG 8 (7.1 m)   150   K9   04:30    
 4   Nguyễn Duy Hanh   SUN ORION (7.5 m)   113   VOPAK   05:00    
 5   Hoàng Trung Sỹ - Nguyễn Văn Sỹ   JIA SHUN SHAN (6 m)   200   K12B   05:00   CNDL, 1 chiều 
 6   Hoàng Trung Thông - Hoàng Thanh Tùng   PATCHARAWADEE 14 (4 m)   99   SG PETRO A   05:30    
 7   Nguyễn Đức   FORTUNE NAVIGATOR (8.2 m)   120   K12B   06:30    
 8   Nguyễn Văn Đà   RV AMADARA (0 m)   94   SADEC-MYTHO   10:00    
 9   Lê Văn Tư - Nguyễn Đức Trung Văn   HAIAN TIME (9.1 m)   162   VICT - PHAO 0   11:00    
 10   Đoàn Anh Duy   TAN CANG GLORY (7.5 m)   134   K15C   13:00    
 11   Nguyễn Tấn Vân - Đỗ Minh Tiến   KOTA WARIS (9.5 m)   185   BP11 CLAI   15:00    
 12   Trần Vũ Thái   PRIME SOUTH (4.5 m)   120   N.BE - PHAO 0   17:00    
 13   Lê Việt Dũng - Nguyễn Lưu Phi   VINALINES PIONEER (7.6 m)   121   K12A   23:00    
 14   Nguyễn Thành Trung   VAN HUNG (6.7 m)   113   K15C   23:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Minh Trung - Ngô Tùng Vân   DUONG DONG PETRO 01 (3.4 m)   66   PHAO 0 (BT) - HOA PHU (BT)   08:00    
 2   Nguyễn Hùng Kiệt   ST GREEN (10.3 m)   200   VICT - C.LAI   11:30   AD=44.63 m 
 3   Trần Văn Kiệm   VEGA FYNEN (8.7 m)   148   GMD3 - PHU HUU   16:00