INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2204246
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 27-09-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Tùng Lâm   ADVANTAGE (7.6 m)   128   H.PHUOC      ETA 04:30 lên liền, sau EMINENCE 
 2   Nguyễn Đức Tuấn   AAL BANGKOK (7.3 m)   149   K17(NL)      ETA 08:00 lên liền 
 3   Vũ Quốc Trọng   EASTERN NEPTUNE (6 m)   114   SG PETRO A      ETA 05:00 lên liền 
 4   Nguyễn Hữu Danh   VAN LY (6 m)   113   K15      ETA 08:00 lên liền 
 5   Trần Ngọc Huy   AMA (5.9 m)   90   AN LONG(L.AN)      ETA 08:00 lên liền 
 6      JIN FENG (8.1 m)   190   K12B      ETA 18:00 lên liền, CNDL, 1 chiều, sau QU SHAN HAI 
 7      GREEN DALE (8.4 m)   179   PHAO 0 - SPCT(ĐI SR)(NL)      ETA 17:00 đi S.Rạp, CNDL 
 8      KMTC SINGAPORE (8.8 m)   172   VICT      ETA 16:00 lên liền 
 9   Trần Văn Thành   YM IMAGE (8.5 m)   173   VICT      ETA 09:00 lên liền 
 10      AULAC BELLA (5.6 m)   129   SSV 01      ETA 11:30 ĐX, LÊN LIỀN 
 11   Trần Hữu Tân   MACALLAN 5 + PALMER (5.1 m)   29+96   FICO   04:00   POB 04:00 đi S.Rạp 
 12   Đào Xuân Thành   GREAT OCEAN (8.4 m)   146   SG PETRO B   10:00   POB 10:00 Neo B12 
 13      MAPLE CROWN (7.9 m)   160   K15C   17:00   POB 17:00 đx, thay MORNING VISHIP 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Chí Trình   HAI HA 58 (6.3 m)   91   FALCON 1   02:00   LÙI NGÀY 
 2   Nguyễn Thành Trung   VIET PHONG (4 m)   97   SSV 01   02:00   LÙI NGÀY 
 3   Lê Trung Tính   TRUONG HAI STAR 2 (5.2 m)   91   VICT   03:00   LÙI NGÀY 
 4   Nguyễn Đình Nghĩa   FORTUNE FREIGHTER (7.3 m)   124   K12   03:00    
 5   Triệu Minh Tùng - Phạm Thanh Nam   YM HAWK (8.5 m)   169   VICT 3   03:00    
 6   Trần Mạnh Hùng   VIET GAS (0 m)   79   SCTV GAS   06:00   neo G16 
 7   Nguyễn Văn Đà   MULIA ABADI (2.1 m)   41   K18   06:00    
 8   Trần Văn Kiệm - Lê Việt Dũng   EMINENCE (5.8 m)   148   H.PHUOC   07:30    
 9   Phạm Quang Hưng   BELANESIA (0 m)   120   K17   09:00    
 10   Hoàng Văn Vũ   SENNA 2 (4 m)   100   SG PETRO A   09:00    
 11   Nguyễn Đức Trung Văn   RV TONLE PANDAW (0 m)   55   SADEC-MYTHO   10:00    
 12   Bùi Hồng Cánh   OCEAN UTE (6.9 m)   140   K16   10:00   ĐX 
 13   Tạ Quang Hòa - Nguyễn Minh Phương   BIEN DONG TRADER (6.5 m)   125   K15C   11:00    
 14   Lưu Công Hải - Nguyễn Thanh Tùng   CIELO DI HANOI (8.5 m)   185   SG PETRO B - PHAO 0   12:00    
 15   Phạm Trần Mạnh Hùng   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   MYTHO-SADEC   15:30    
 16   Nguyễn Anh Tuấn   RV SCENIC SPIRIT (0 m)   85   MYTHO-SADEC   16:30    
 17   Bùi Đức Thắng   QU SHAN HAI (6.5 m)   190   K12B   21:30   ĐX, CNDL, 1 CHIỀU 
 18   Hoàng Trọng Hà - Trần Sách Dũng   YM IMAGE (9 m)   173   VICT   22:00    
 19   Nguyễn Khánh Toàn - Trần Vũ Thái   AAL BANGKOK (7.3 m)   149   K17(NL)   22:30   HT Kiệt G.K 
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Hoàng Trung Thông   LP HARMONY (0 m)   97   N.BE - XM T.LONG   08:00   ĐX, NB12 
 2   Đoàn Anh Duy - Nguyễn Ngọc Trung   YOU SHEN 09 (7.3 m)   116   ESSO 1 - VOPAK   08:00    
 3   Nguyễn Nhuệ Giang   AULAC FORTUNE (8.5 m)   144   PHAO 0 - VINH   10:00   D9X, NEO B12 
 4   Lê Nguyên Chương - Nguyễn Văn Nghĩa   TAN BINH 234 (9.7 m)   177   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   14:00   ĐX 
 5   Nguyễn Văn Nghĩa - Lê Nguyên Chương   COMATCE STAR (5.8 m)   151   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   14:00   ĐX 
 6   Đỗ Văn Thắng - Hoàng Thanh Tùng   PRIME SAILOR (0 m)   114   PVOIL - H.LONG 3   14:00   ĐX