INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2123432
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 28-07-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      FORTUNE NAVIGATOR (8 m)   120   K12B      ETA 14:00 lên liền 
 2   Nguyễn Văn Nghĩa   MIGHTY ROYAL (11 m)   180   PHAO 0 - FALCON 2(NR)      ETA 05:30 lên liền,neo mũi 08 dây mũi 08 dây lái qua lỗ Xôma 
 3   Vũ Duy Hạnh   THERESA LEO (6.4 m)   145   CALOFIC      ETA 05:30 lên liền 
 4   Trần Sách Dũng   VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K8      ETA 06:00 lên liền 
 5   Hoàng Trung Sỹ   SEACON 7 (12.2 m)   190   PHAO 0 - TH.LIENG      ETA 06:30 lên liền, chỉ định 
 6   Ngô Tùng Vân   PHUC KHANH (6.7 m)   133   K15      ETA 07:30 lên liền 
 7   Bùi Đức Thắng   PETROLIMEX 12 (8.2 m)   129   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 08:00 lên liền 
 8   Phan Thanh Quỳnh   LONG PHU 18 (6 m)   103   SG PETRO A      ETA 07:30 lên liền 
 9      DIAMOND HIGHWAY (9.1 m)   200   SPCT(NL)      ETA 15:00 lên liền 
 10      CONCORD EXPRESS (6.8 m)   111   K13      ETA 14:00 lên liền 
 11   Lê Nguyên Chương   GREAT OCEAN (8.4 m)   146   PHAO 0 - ESSO      ETA 05:00 lên liền 
 12   Trần Ngọc Huy   PU 2416+PU 3313 (5 m)   29+96   FICO      ETA 01:00 lên liền 
 13   Nguyễn Chí Trình   HONG HA GAS (4.2 m)   79   HONGMOC   06:00   POB 06:00 NEO G16 
 14   Phạm Trần Mạnh Hùng   HAI VINH 26 (0 m)   88   L.BINH   08:00   POB 08:00 
 15      JEIL CRYSTAL (0 m)   118   ESSO 1   13:30   POB 13:30 
 16      QUANG MINH 5 (0 m)   91   SSV 02   19:00   POB 19:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Hữu Danh   PROSPER (7.2 m)   120   VICT   05:00    
 2   Nguyễn Nhuệ Giang   ATLANTIC OCEAN (0 m)   113   K15   05:00    
 3   Nguyễn Văn Đà   VIET GAS (0 m)   79   VT GAS   05:00   neo G16 
 4   Lê Văn Tư - Lê Trung Tính   KARINE BULKER (6 m)   178   VTTM2   05:00    
 5   Nguyễn Đức   JIN RONG (6.5 m)   190   K15C   05:30   CNDL, 1 CHIỀU 
 6   Trần Vũ Thái - Nguyễn Ngọc Trung   HAIAN PARK (7.9 m)   145   VICT   07:00    
 7   Nguyễn Anh Quang - Hoàng Trung Thông   AMA (0 m)   90   AN LONG(L.AN)   08:00    
 8   Vũ Quốc Trọng   BUFFALO (5.2 m)   130   SAO MAI   08:00    
 9   Nguyễn Hùng Kiệt - Nguyễn Đình Nghĩa   MSC ALICE (9 m)   243   SPCT(ĐI SR)   10:00   CNDL 
 10   Đỗ Văn Thắng   DONG THO (0 m)   114   H.LONG 1 - PHAO 0   11:00    
 11   Lê Hoàng Minh   AQUA MEKONG (0 m)   64   SADEC-MYTHO   11:00    
 12   Hoàng Văn Vũ   VINAKANSAI 01 (0 m)   98   LAFARGE   11:00    
 13   Mạc Anh Tú   PTS HAIPHONG 02 (3.5 m)   100   SHELL 4 - PHAO 0   12:00    
 14   Phạm Lương Đệ - Trần Hữu Tân   LAGONDA (0 m)   174   M4   12:00    
 15   Lưu Công Hải   HONG HA GAS (0 m)   79   HONGMOC   15:00    
 16   Nguyễn Tấn Vân   CONFIDENCE (6 m)   143   H.PHUOC   17:00    
 17   Hoàng Trọng Hà - Hoàng Thanh Tùng   SCSC LUCK (6.5 m)   118   DT.3   18:00    
 18   Nguyễn Anh Tuấn   GIANG HAI (0 m)   92   TT2   19:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Minh Trung - Trần Văn Kiệm   DUONG DONG PETRO 01 (4.6 m)   66   HOA PHU (BT) - PHAO 0 (BT)   06:00    
 2   Trần Văn Kiệm - Trần Minh Trung   HAI PHONG 08 (9.7 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   07:00    
 3   Triệu Minh Tùng   DAI TAY DUONG 36 (0 m)   92   K7/8 - M3   11:00    
 4   Đoàn Anh Duy   PTS HAIPHONG 02 (0 m)   100   SHELL 4 - N.BE   12:00