INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1190733
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 22-09-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      YM INVENTIVE (7.7 m)   173   VICT      ETA 00:30 lên liền 
 2      AU LAC DIAMOND (8.2 m)   128   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 07:00 lên liền 
 3      MANUELA (9.5 m)   180   SPCT      ETA 07:00 lên liền,sau11:00 
 4      TAN CANG PIONEER (7.5 m)   119   K7      ETA 01:30 lên liền 
 5      WESTERN TOSCA (10.4 m)   187   PHAO 0 - B39 NB      ETA 08:00 lên liền 
 6      VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K7      ETA 21:00 lên liền 
 7      NADIR (9.8 m)   178   SPCT      ETA 06:30 lên liền,sau 10:30 
 8      CHANG AN 1 (7.9 m)   135   PHAO 0 - SG PETRO B      ETA 12:00 lên liền 
 9      SONG CHAU 01 (5.3 m)   99   SG PETRO A      ETA 08:00 lên liền,sau 1200 
 10      JIN PING (10 m)   190   PHAO 0 - K15B      ETA 11:30 lên liền,CNDL 
 11      JS YEOSU (6 m)   112   TH.LIENG      ETA 07:00 lên liền 
 12      PROSPER (6.8 m)   120   VICT      ETA 08:30 lên liền 
 13      BROTHER SKY (7.8 m)   97   PHAO 0 - K4/5      ETA 12:00 lên liền 
 14      YM IMPROVEMENT (8.6 m)   173   VICT      ETA 01:00 lên liền 
 15      VINALINES PIONEER (7.4 m)   121   K12      ETA 08:00 lên liền 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Tấn Vân   PHUONG DONG STAR (4.6 m)   110   N.BE   03:00    
 2   Bùi Đức Thắng   RDO HARMONY (10.5 m)   261   SPCT - PHAO 0   05:00   CNDL,HT C.lai đi kèm 
 3   Phan Thanh Quỳnh   VL 3 (3.8 m)   84   B29A   06:00    
 4   Trần Trung Dũng   EASTERN LIBERTY (0 m)   112   VOPAK   06:00    
 5   Nguyễn Đức Tuấn - Hoàng Trọng Hà   DIAMOND STAR (9.5 m)   174   GMD4   09:30    
 6   Trần Hữu Tân   NOSCO TRADER (7 m)   103   H.LONG 3   10:30    
 7   Nguyễn Đức - Hoàng Trung Thông   YM IMPROVEMENT (9 m)   173   VICT   12:00    
 8   Lê Nguyên Chương   CORVUS (0 m)   107   CALOFIC   14:00    
 9   Hồ Thái Quang   PACIFIC GLORIA (7.8 m)   133   K15(NL)   15:30    
 10   Trần Ngọc Huy   RV LA MARGUERITE (0 m)   72   MY THO - T.CHAU   16:00    
 11   Lê Việt Dũng   ATLANTIC OCEAN (6.3 m)   113   K15C   16:00    
 12   Trần Văn Khởi - Đỗ Văn Thắng   YM INVENTIVE (9.4 m)   173   VICT   16:30    
 13   Trần Văn Kiệm   BLOSSOM PESCADORES (5 m)   100   K5/6   17:00    
 14   Vũ Quốc Trọng   JS YEOSU (6.5 m)   112   TH.LIENG   20:00    
 15   Trần Văn Thành - Đoàn Anh Duy   BRAVE (0 m)   140   H.PHUOC   21:00   HT Lâm g.khảo 
 16   Phạm Lương Đệ - Nguyễn Lưu Phi   MANUELA (9.5 m)   180   SPCT   22:00   CNDL 
 17   Nguyễn Thành Trung   VAN HUNG (6.7 m)   113   K15   23:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Mạc Anh Tú   SP GAS 01 (0 m)   85   SG PETRO A - N.BE   12:00    
 2   Trần Nhơn Nghĩa - Nguyễn Khánh Toàn   SOUTH STAR (5.5 m)   166   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   14:00    
 3   Nguyễn Văn Nghĩa   VAN HUNG (6 m)   113   C.LAI - K15   15:00