INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1633940
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 05-08-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      ANGUS EXPRESS (5.8 m)   104   K17(NL)      ETA 03:00 lên liền 
 2      HAI NAM 68 (3.5 m)   80   N.BE      ETA 15:00 lên liền 
 3      BIEN DONG FREIGHTER (6.7 m)   125   K15C      ETA 23:30 lên liền 
 4      CORVUS (6.1 m)   107   B27B      ETA 15:00 lên liền 
 5      PRUDENT (6.5 m)   113   VICT 3      ETA 11:00 lên liền 
 6      VINALINES PIONEER (7.8 m)   121   K12A(NL)      ETA 11:00 lên liền 
 7      CSE CLIPPER EXPRESS (9.2 m)   170   K12C(NL)      ETA 11:00 lên liền 
 8      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K9      ETA 10:30 lên liền 
 9      NILIKHA (5.6 m)   120   K13      ETA 10:00 lên liền 
 10      AU LAC DIAMOND (8.2 m)   128   SG PETRO B      ETA 05:00 lên liền 
 11      MIIKE (6.2 m)   128   K17      ETA 03:00 lên liền 
 12      VAN HUNG (6.5 m)   113   K15C      ETA 01:00 lên liền 
 13      BUFFALO (6.6 m)   130   SAO MAI      ETA 10:00 lên liền 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Hữu Danh   HONG HA GAS (0 m)   79   ELF GAS   02:00    
 2   Trần Minh Trung   DONG DU (8.2 m)   120   K12A   02:30    
 3   Nguyễn Khánh Toàn   ARDENNES (7.3 m)   180   K17(NR) - PHAO 0   04:30    
 4   Nguyễn Đức Tuấn   VTC SUN (9.8 m)   155   SR5   07:30    
 5   Nguyễn Nhuệ Giang   VENUS LEADER (7.5 m)   187   SPCT(SR)(NL) - PHAO 0   07:30   cano DL, đi SR 
 6   Trần Văn Kiệm   VINAFCO 26 (0 m)   122   K18   07:30    
 7   Bùi Hồng Cánh   GOLDEN RESOLUTION (8.2 m)   127   H.LONG 3   08:00    
 8   Lưu Công Hải   KMTC SINGAPORE (9.7 m)   172   VICT   08:30    
 9   Nguyễn Văn Định   RV TONLE PANDAW (0 m)   55   MY THO-SADEC   12:00    
 10   Nguyễn Văn Thọ   MIIKE (0 m)   128   K17   14:30    
 11   Trần Trung Dũng   OCEAN JIN (7 m)   115   K16   15:00    
 12   Hoàng Minh Anh - Nguyễn Văn Đà   ATLANTIC OCEAN (6.3 m)   113   K15   15:00    
 13   Trần Văn Thành - Phạm Trần Mạnh Hùng   THERESA BEGONIA (4.5 m)   111   NAVIOIL(2)   15:00    
 14   Nguyễn Văn Nghĩa   ANNA BARBARA (8.7 m)   190   K12A   15:30   cano DL, TS Thanh 
 15   Tạ Quang Hòa   FORTUNE FREIGHTER (7.9 m)   124   K12C   20:00    
 16   Phạm Lương Đệ   CSE CLIPPER EXPRESS (0 m)   170   K12C(NL)   21:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Nhơn Nghĩa - Nguyễn Hùng Kiệt   HAI PHONG 08 (7.7 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   06:00    
 2   Nguyễn Anh Tuấn   RV AMADARA (0 m)   94   K16A - MY THO   06:00    
 3   Nguyễn Tấn Vân   PRIME SKIPPER (3.7 m)   112   SHELL 4 - N.BE   07:30    
 4   Nguyễn Anh Quang - Hoàng Văn Vũ   LONG CHAU 02 (0 m)   89   DOCK 6000 - SG SHIPMARIN   08:00   03 lai