INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 3021273
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 20-05-2018
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      STS PIONEER (6 m)   112   PHAO 0 - K186      ETA 05:00 LL 
 2      MUTSU (7.5 m)   133   PHAO 0 - K16      ETA 13:00 LL, HTH 1 
 3      PROSPER (7.2 m)   120   VICT      ETA 11:00 LL 
 4      KAISA (6 m)   120   SP-ITC(NR)      ETA 15:00 LL 
 5      LONG PHU 10 (7 m)   113   CALTEX 2      ETA 13:30 LL 
 6      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K15C      ETA 10:00 LL 
 7      PETROLIMEX 18 (10 m)   176   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 06:00 LL 
 8      VIET THUAN 235 (5.3 m)   166   PHAO 0 - BP3      ETA 04:00 LL 
 9      UNIVERSE PROSPERITY (9.2 m)   170   PHAO 0 - K17(NL)      ETA 02:00 LL 
 10      VU DINH 09 (6.2 m)   90   BOURBON   03:00   POB 03:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Đình Nghĩa - Hoàng Trọng Hà   URU BHUM (9.5 m)   195   SP-ITC   02:00    
 2   Lê Việt Dũng   BIEN DONG MARINER (8 m)   150   VICT   02:30    
 3   Nguyễn Đức Trung Văn   TAY DO STAR (4 m)   102   K12   03:00    
 4   Lê Văn Tư   JIAN FA (7 m)   190   K15C   04:00   CNDL, 1 chiều 
 5   Nguyễn Văn Đà   CAPRICORN 25 (0 m)   59   K16   07:00    
 6   Đào Xuân Thành - Nguyễn Hữu Đạt   LADY FAVIA (4.2 m)   100   BOURBON - PHAO 0   08:00    
 7   Nguyễn Chí Trình - Cao Thanh Chiến   TRUONG NGUYEN 68 (5.7 m)   101   LONG AN(neo)   09:00    
 8   Nguyễn Thanh Tùng   TAN XUAN 06 (5 m)   76   SHELL 3 - PHAO 0   09:00    
 9   Nguyễn Hữu Danh   PHUC HUNG (6.7 m)   115   K15C   11:30    
 10   Trần Sách Dũng   VICTORIA 68 (2 m)   92   K12A   14:30    
 11   Nguyễn Hùng Kiệt - Trần Ngọc Huy   HAIAN TIME (8.3 m)   162   VICT - PHAO 0   15:00    
 12   Vũ Quốc Trọng   PACIFIC PEARL (8.2 m)   133   SP-ITC   15:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lưu Công Hải - Bùi Hoàng Thiên   NHA BE 03 (6 m)   98   N.BE - CALTEX 1   06:00    
 2   Trần Mạnh Hùng   KOTA WARIS (8.7 m)   185   C.LAI - B37 NB   08:30    
 3   Trần Văn Kiệm   PETROLIMEX 09 (7 m)   176   SHELL 4 - N.BE   08:30    
 4   Nguyễn Văn Thọ   ST GREEN (10.4 m)   200   VICT - C.LAI   09:30    
 5   Hồ Thái Quang   PRIME SENATOR (6.5 m)   149   SG PETRO A - P.KHANH   14:00    
 6   Nguyễn Văn Nghĩa - Đỗ Văn Thắng   VEGA FYNEN (9.4 m)   148   GMD3 - C.LAI   18:00