INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1670607
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 31-08-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      LONG PHU 06 (0 m)   74   PHAO 0 - N.BE      ETA 08:00 
 2      LOI HOPE (5.3 m)   115   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 08:00 lên liền, sau Silver Queen 
 3      STS PIONEER (7.1 m)   112   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 08:30 lên liền 
 4      YANEE (5.8 m)   85   NAVIOIL 2      ETA 08:30 lên liền 
 5      GRAND CHAMPION (7.9 m)   200   SPCT(NL)      ETA 12:00 lên liền 
 6      HERMES (9.5 m)   213   VICT      ETA 13:30 lên liền, CNDL, chú ý air draft 
 7      YM HAWK (7.1 m)   169   VICT      ETA 03:00 lên liền 
 8      MULIA ABADI (0 m)   41   K17      ETA 07:00 lên liền 
 9      PRIME SUN (8.4 m)   129   SG PETRO B   08:30   POB 08:30 neo B12 
 10      HONG HA GAS (0 m)   79   P.KHANH   10:00   POB 10:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Sách Dũng   NASHICO 6 (3.6 m)   92   M3(NR)   00:00    
 2   Nguyễn Đức   DA CHANG (0 m)   180   K17   01:00    
 3   Phạm Lương Đệ - Nguyễn Hữu Danh   ADVANTAGE (5.2 m)   128   H.PHUOC(NR)   01:00   đi luồng S.rạp 
 4   Lê Văn Tư   SICHEM EAGLE (7.2 m)   171   SHELL 4(NR) - PHAO 0   05:00    
 5   Trần Văn Kiệm   SILVER QUEEN (0 m)   115   ESSO 1 - PHAO 0   05:00    
 6   Lê Việt Dũng   GALLANT PESCADORES (4.2 m)   101   M4(NL)   06:00    
 7   Phan Thanh Quỳnh   NASICO OCEAN (5.7 m)   104   K8(NR)   06:00    
 8   Hoàng Minh Anh   THANH PHAT 01 (0 m)   70   L.BINHTAN   06:00    
 9   Lê Hoàng Minh   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   SADEC-MYTHO   10:00    
 10   Trần Hữu Tân - Nguyễn Anh Quang   PACIFIC GRACE (8.1 m)   145   SPCT   11:00    
 11   Nguyễn Duy Hanh   HOANG HA STAR (0 m)   90   PVOIL - PHAO 0   11:00    
 12   Phạm Quang Hưng - Lê Trung Tính   APL DALIAN (9.9 m)   208   VICT 3(NL) - PHAO 0   12:00   Cano DL 
 13   Nguyễn Văn Định   THUAN MY (4 m)   98   K1(NR)   12:00    
 14   Nguyễn Khánh Toàn   YM HAWK (8 m)   169   VICT(NR)   13:30    
 15   Hồ Thái Quang   RV AMALOTUS (0 m)   93   MYTHO-SADEC   16:00    
 16   Trần Minh Trung   WINCHESTER STRAIT (9.3 m)   176   SPCT(NL)   18:30   Cano DL 
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      GREAT SAILOR (7.9 m)   135   PHAO 0 - VINH   05:00   neo B11 
 2   Tạ Quang Hòa   DEVELOPMENT (3.8 m)   135   DOCK K16A - K16A   06:00   không máy, 03 lai 
 3   Trần Trung Dũng - Nguyễn Văn Nghĩa   HAI YANG 29 (0 m)   71   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   08:00    
 4   Bùi Hồng Cánh   EMINENCE (7.2 m)   148   B5 SR - VINH   09:00   Ht đã trên tàu 
 5   Hoàng Trung Sỹ   WINCHESTER STRAIT (9 m)   176   C.LAI - SPCT   11:30    
 6   Lưu Công Hải - Vũ Duy Hạnh   COMATCE STAR (5.4 m)   151   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   17:30