INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1104088
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 26-07-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SPAARNE TRADER (9 m)   181   PHAO 0 - VICT 2      ETA 12:30 lên liền 
 2      HS MASTER (8.6 m)   189   SPCT      ETA 06:00 lên liền 
 3      ATLANTIC OCEAN (6.6 m)   113   K15C      ETA 06:00 lên liền 
 4      AQUAMARINE GAS (4.3 m)   72   PHAO 0 - VT GAS      ETA 06:00 lên liền 
 5      AULAC CONIFER (6.8 m)   127   ESSO 1      ETA 07:00 lên liền 
 6      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   PHAO 0 - K8      ETA 08:00 lên liền 
 7      RDO HARMONY (10.1 m)   261   PHAO 0 - SPCT      ETA 11:00 lên liền, đi luồng Srạp 
 8      DOLPHIN STAR (7.3 m)   119   K17      ETA 12:30 lên liền 
 9      VINASHIN LINER 1 (6.7 m)   113   K18      ETA 19:30 lên liền 
 10      S THAI (4.5 m)   101   BP11 SR      ETA 12:30 lên liền 
 11   Đặng Trọng Khởi   FORTUNE NAVIGATOR (7.3 m)   120   K12B      ETA 05:00 lên liền 
 12      SINAR SUMBA (10.5 m)   176   PHAO 0 - GMD3      ETA 07:30 lên liền 
 13      SUMIRE (7.8 m)   164   PHAO 0 - VICT 3(NL)      ETA 09:00 lên liền 
 14      HAI AN PARK (7.1 m)   145   VICT 1      ETA 02:00 lên liền 
 15      GREAT SAILOR (7.3 m)   135   SG PETRO A   06:30   POB 06:30 
 1      RDO HARMONY (10.1 m)   261   PHAO 0 - SPCT      ETA 11:00 lên liền, đi luồng Srạp 
 2   Đặng Trọng Khởi   FORTUNE NAVIGATOR (7.3 m)   120   K12B      ETA 05:00 lên liền 
 3      HS MASTER (8.6 m)   189   SPCT      ETA 06:00 lên liền 
 4      ATLANTIC OCEAN (6.6 m)   113   K15C      ETA 06:00 lên liền 
 5      AQUAMARINE GAS (4.3 m)   72   PHAO 0 - VT GAS      ETA 06:00 lên liền 
 6      AULAC CONIFER (6.8 m)   127   ESSO 1      ETA 07:00 lên liền 
 7      SINAR SUMBA (10.5 m)   176   PHAO 0 - GMD3      ETA 07:30 lên liền 
 8      SPAARNE TRADER (9 m)   181   PHAO 0 - VICT 2      ETA 12:30 lên liền 
 9      S THAI (4.5 m)   101   BP11 SR      ETA 12:30 lên liền 
 10      HAI AN PARK (7.1 m)   145   VICT 1      ETA 02:00 lên liền 
 11      DOLPHIN STAR (7.3 m)   119   K17      ETA 12:30 lên liền 
 12      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   PHAO 0 - K8      ETA 08:00 lên liền 
 13      VINASHIN LINER 1 (6.7 m)   113   K18      ETA 19:30 lên liền 
 14      SUMIRE (7.8 m)   164   PHAO 0 - VICT 3(NL)      ETA 09:00 lên liền 
 15      GREAT SAILOR (7.3 m)   135   SG PETRO A   06:30   POB 06:30 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Đức   JIAN DA (6.5 m)   166   K15C   00:00    
 2   Trần Nhơn Nghĩa   VINALINES DIAMOND (8.2 m)   148   K12B(NR)   00:00    
 3   Nguyễn Khánh Toàn   HIGHLINE 51 + MANYPLUS 8 (0 m)   30+100   FICO   06:00    
 4   Nguyễn Tấn Vân   PRIME SPIRIT (3.5 m)   156   N.BE - PHAO 0   06:00    
 5   Lê Hoàng Minh   SP GAS 02 (4 m)   85   SG PETRO A   08:00    
 6   Nguyễn Đức Tuấn   JANESIA ASPHALT VI (4.5 m)   110   SHELL 4 - PHAO 0   10:00    
 7   Nguyễn Anh Quang   RV LA MARGUERITE (0 m)   72   TAN CHAU - MY THO   11:00    
 8   Trần Trung Dũng   SUMIRE (8 m)   164   VICT 3 - PHAO 0   23:30    
 1   Trần Nhơn Nghĩa   VINALINES DIAMOND (8.2 m)   148   K12B(NR)   00:00    
 2   Nguyễn Đức   JIAN DA (6.5 m)   166   K15C   00:00    
 3   Nguyễn Khánh Toàn   HIGHLINE 51 + MANYPLUS 8 (0 m)   30+100   FICO   06:00    
 4   Nguyễn Tấn Vân   PRIME SPIRIT (3.5 m)   156   N.BE - PHAO 0   06:00    
 5   Lê Hoàng Minh   SP GAS 02 (4 m)   85   SG PETRO A   08:00    
 6   Nguyễn Đức Tuấn   JANESIA ASPHALT VI (4.5 m)   110   SHELL 4 - PHAO 0   10:00    
 7   Nguyễn Anh Quang   RV LA MARGUERITE (0 m)   72   TAN CHAU - MY THO   11:00    
 8   Trần Trung Dũng   SUMIRE (8 m)   164   VICT 3 - PHAO 0   23:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Anh Tuấn   VICTORIA 01 (3.1 m)   92   CHINFON - N.BE   05:00    
 2   Trần Ngọc Huy   PVOIL CHARLIE (3.5 m)   80   ESSO 1 - N.BE   06:00    
 3   Đoàn Anh Duy   DUONG DONG PETRO 01 (0 m)   66   X76 - AN PHU   13:00    
 1   Nguyễn Anh Tuấn   VICTORIA 01 (3.1 m)   92   CHINFON - N.BE   05:00    
 2   Trần Ngọc Huy   PVOIL CHARLIE (3.5 m)   80   ESSO 1 - N.BE   06:00    
 3   Đoàn Anh Duy   DUONG DONG PETRO 01 (0 m)   66   X76 - AN PHU   13:00