INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1240019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 26-10-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SUMIRE (8 m)   164   PHAO 0 - VICT      ETA 21:00 lên liền 
 2      ATLANTIC OCEAN (6.3 m)   113   K15C      ETA 15:00 lên liền 
 3      TRUONG HAI STAR 3 (5.5 m)   133   K15(NL)      ETA 19:00 lên liền 
 4      VINALINES PIONEER (7.6 m)   121   K12(NR)      ETA 15:00 lên liền 
 5      VTC SKY (5.8 m)   155   B20 NB      ETA 12:30 lên liền 
 6      NORTHERN GENERAL (10.7 m)   265   PHAO 0 - SPCT(NL)      ETA 12:00 lên liềncano DL, đi luồng Srạp, 01 HT C.Lái 
 7      BUFFALO (6.5 m)   130   SAO MAI      ETA 11:00 lên liền 
 8      VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K7      ETA 10:00 lên liền 
 9      VINAFCO 25 (6.2 m)   98   K15      ETA 08:00 lên liền 
 10      HAIAN SONG (7.3 m)   159   H.LONG 3      ETA 08:00 lên liền 
 11      SEOYOUNG (8.7 m)   122   ESSO 1      ETA 10:00 lên liền 
 12      TRANG AN 02 (4.6 m)   100   LAFARGE      ETA 08:00 lên liền 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Văn Tư   VSICO PIONEER (0 m)   113   VICT   00:30    
 2   Nguyễn Tùng Lâm - Nguyễn Văn Đà   XUTRA BHUM (9.5 m)   195   SPCT   05:00    
 3   Nguyễn Tấn Vân - Hoàng Văn Vũ   YIN HAO (6 m)   190   K12C(NR)   05:30   cano DL, 01 chiều 
 4   Trần Minh Trung   BIEN DONG FREIGHTER (6.8 m)   125   K15C   06:00    
 5   Vũ Quốc Trọng   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   TAN CHAU - MY THO   11:00    
 6   Phạm Quang Hưng   VIET HAI SUN (6 m)   107   XM T.LONG   11:30    
 7   Nguyễn Văn Nghĩa   SPAARNE TRADER (9.5 m)   181   VICT 2 - PHAO 0   12:30    
 8   Nguyễn Khánh Toàn   PACIFIC EXPRESS (7.8 m)   129   K15   12:30    
 9   Phạm Văn Minh - Nguyễn Lưu Phi   HAPPY SEA (6.2 m)   175   M4   12:30    
 10   Vũ Duy Hạnh   TAN CANG PIONEER (7.3 m)   119   K8   13:00    
 11   Lưu Công Hải - Nguyễn Duy Hanh   ME LINH (8 m)   136   K12   13:00    
 12   Nguyễn Hữu Danh   RV INDOCHINE (0 m)   53   M2 - V.XUONG   15:30    
 13   Phạm Thanh Nam   RV MEKONG NAVIGATOR (0 m)   70   MY THO - V. XUONG   16:00    
 14   Bùi Đức Thắng   VAN LY (6.6 m)   113   K15   19:00    
 15   Nguyễn Đức   VINAFCO 26 (7.1 m)   122   K18   21:00    
 16   Lê Nguyên Chương - Nguyễn Chí Trình   FORTUNE FREIGHTER (8 m)   124   K12   21:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Hoàng Minh   PHUONG NAM 69 (6 m)   93   N.BE - CHINFON   11:30    
 2   Hoàng Trung Sỹ   VAN LY (6 m)   113   C.LAI - K15   11:30    
 3   Bùi Hồng Cánh   SINAR SABANG (10 m)   176   GMD3 - C.LAI   12:00