INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2622152
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 26-07-2017
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Vũ Duy Hạnh   NAGATO (7.4 m)   131   PHAO 0 - K13      ETA 02:00 LL 
 2      TIGER AUTUMN (7 m)   114   VOPAK      ETA 08:00 LL, ĐỔI HT V.TÀU 
 3      YU JIN ACE (9.2 m)   131   K15B      ETA 15:00 LL 
 4      HAIAN BELL (8.6 m)   155   VICT      ETA 13:30 LL, HT LÊN TẠI TCIT 
 5      CAPRICORN 25 (2.5 m)   59   K17      ETA 12:00 LL 
 6      MARINE BLUE (6.9 m)   125   K13      ETA 11:00 LL 
 7      PV ALLIANCE (4.8 m)   90   PVOIL      ETA 09:00 LL 
 8      O.M.IRIDIUM (9.7 m)   192   SP-ITC(NR)      ETA 09:00 LL 
 9      CENTURY STAR 02 (5 m)   93   K12      ETA 09:00 LL 
 10      OCEAN FRIEND (9.7 m)   116   K12C      ETA 09:00 LL 
 11      FORTUNE FREIGHTER (8.2 m)   124   K12B      ETA 09:00 LL 
 12   Trần Hữu Tân   NEW LEVANT (6.1 m)   166   TT8 SR(NR)      ETA 04:00 LL 
 13      PHUBAI PATTRA 2 (6.5 m)   102   PHAO 0 - CALTEX 2      ETA 09:00 LL 
 14      PHUC KHANH (6.7 m)   133   K15C      ETA 09:00 LL 
 15      MP PACIFIC (0 m)   108   K4   09:30   POB 09:30 ĐX, neo H4 
 1   Vũ Duy Hạnh   NAGATO (7.4 m)   131   PHAO 0 - K13      ETA 02:00 LL 
 2      TIGER AUTUMN (7 m)   114   VOPAK      ETA 08:00 LL, ĐỔI HT V.TÀU 
 3      YU JIN ACE (9.2 m)   131   K15B      ETA 15:00 LL 
 4      HAIAN BELL (8.6 m)   155   VICT      ETA 13:30 LL, HT LÊN TẠI TCIT 
 5      CAPRICORN 25 (2.5 m)   59   K17      ETA 12:00 LL 
 6      MARINE BLUE (6.9 m)   125   K13      ETA 11:00 LL 
 7      PV ALLIANCE (4.8 m)   90   PVOIL      ETA 09:00 LL 
 8      O.M.IRIDIUM (9.7 m)   192   SP-ITC(NR)      ETA 09:00 LL 
 9      CENTURY STAR 02 (5 m)   93   K12      ETA 09:00 LL 
 10      OCEAN FRIEND (9.7 m)   116   K12C      ETA 09:00 LL 
 11      FORTUNE FREIGHTER (8.2 m)   124   K12B      ETA 09:00 LL 
 12   Trần Hữu Tân   NEW LEVANT (6.1 m)   166   TT8 SR(NR)      ETA 04:00 LL 
 13      PHUBAI PATTRA 2 (6.5 m)   102   PHAO 0 - CALTEX 2      ETA 09:00 LL 
 14      PHUC KHANH (6.7 m)   133   K15C      ETA 09:00 LL 
 15      MP PACIFIC (0 m)   108   K4   09:30   POB 09:30 ĐX, neo H4 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Văn Tư   FORTUNE CARRIER (7.9 m)   120   K12A   01:00    
 2   Trần Sách Dũng   ATLANTIC OCEAN (6.7 m)   113   K15B   01:00    
 3   Nguyễn Duy Hanh   PRIME SANDS (3.5 m)   128   SHELL 3 - PHAO 0   02:00    
 4   Phạm Thanh Nam   HONG HA GAS (0 m)   79   ELF GAS   05:00   ĐX, neo G16 
 5   Nguyễn Chí Trình   GIANG HAI 11 (6.3 m)   92   TT8 SR   06:00    
 6   Nguyễn Lưu Phi   COSMIC 20 (3.5 m)   70   CALTEX 2   06:00    
 7   Trần Minh Trung   BAO SHUN (6.5 m)   178   K10   08:00    
 8   Nguyễn Hùng Kiệt   KMTC HONGKONG (9.6 m)   169   VICT   08:00    
 9   Trần Văn Kiệm   AAL BANGKOK (6.8 m)   149   K17   08:30   ĐX 
 10   Phan Thanh Quỳnh   BIEN DONG TRADER (6.7 m)   125   K15C   09:00    
 11   Hoàng Văn Vũ   SILVER DRAGON (0 m)   87   N.BE   11:00    
 12   Nguyễn Văn Đà   MINH THANG 6868 (5.7 m)   82   NAM VIET THUAN (LA)   11:00   ĐX 
 13   Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Hữu Đạt   GRAND RACE (8.2 m)   180   SPCT   12:00    
 14   Lê Trung Tính - Nguyễn Ngọc Trung   TAN XUAN 06 (4.8 m)   76   CALTEX 1   12:00    
 15   Trần Văn Thành   ATLANTIC CANYON (7.5 m)   185   ESSO 1 - PHAO 0   12:30   ĐX 
 16   Nguyễn Đình Nghĩa   VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT   13:00    
 17   Lại Thế Thắng   DAI TAY DUONG 25 (5.5 m)   92   K7   13:00   ĐX 
 18   Nguyễn Văn Thọ   AYLIN (0 m)   89   K15B   13:00   ĐX 
 19   Hồ Thái Quang   VINALINES PIONEER (7.7 m)   121   K12B   13:30    
 20   Nguyễn Hữu Danh   PETROLIMEX 14 (6 m)   129   N.BE - PHAO 0   14:00    
 21   Tạ Quang Hòa   BOURBON SUMATRA (0 m)   54   X51   14:00   ĐX 
 22   Lưu Công Hải - Nguyễn Thanh Trang   PETROLIMEX 18 (7 m)   176   VK 102 - PHAO 0   14:00    
 23   Trần Ngọc Huy - Nguyễn Thanh Tùng   NAGATO (7.4 m)   131   K13   15:00   HT THẮNG A G.KHẢO 
 24   Phạm Lương Đệ   HO FUA (4.5 m)   119   SR3   17:00    
 25   Mạc Anh Tú   VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K8   19:00    
 26   Nguyễn Văn Định   OCEAN FRIEND (9.7 m)   116   K12C   20:00   ĐX 
 1   Lê Văn Tư   FORTUNE CARRIER (7.9 m)   120   K12A   01:00    
 2   Trần Sách Dũng   ATLANTIC OCEAN (6.7 m)   113   K15B   01:00    
 3   Nguyễn Duy Hanh   PRIME SANDS (3.5 m)   128   SHELL 3 - PHAO 0   02:00    
 4   Phạm Thanh Nam   HONG HA GAS (0 m)   79   ELF GAS   05:00   ĐX, neo G16 
 5   Nguyễn Chí Trình   GIANG HAI 11 (6.3 m)   92   TT8 SR   06:00    
 6   Nguyễn Lưu Phi   COSMIC 20 (3.5 m)   70   CALTEX 2   06:00    
 7   Trần Minh Trung   BAO SHUN (6.5 m)   178   K10   08:00    
 8   Nguyễn Hùng Kiệt   KMTC HONGKONG (9.6 m)   169   VICT   08:00    
 9   Trần Văn Kiệm   AAL BANGKOK (6.8 m)   149   K17   08:30   ĐX 
 10   Phan Thanh Quỳnh   BIEN DONG TRADER (6.7 m)   125   K15C   09:00    
 11   Hoàng Văn Vũ   SILVER DRAGON (0 m)   87   N.BE   11:00    
 12   Nguyễn Văn Đà   MINH THANG 6868 (5.7 m)   82   NAM VIET THUAN (LA)   11:00   ĐX 
 13   Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Hữu Đạt   GRAND RACE (8.2 m)   180   SPCT   12:00    
 14   Lê Trung Tính - Nguyễn Ngọc Trung   TAN XUAN 06 (4.8 m)   76   CALTEX 1   12:00    
 15   Trần Văn Thành   ATLANTIC CANYON (7.5 m)   185   ESSO 1 - PHAO 0   12:30   ĐX 
 16   Nguyễn Đình Nghĩa   VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT   13:00    
 17   Lại Thế Thắng   DAI TAY DUONG 25 (5.5 m)   92   K7   13:00   ĐX 
 18   Nguyễn Văn Thọ   AYLIN (0 m)   89   K15B   13:00   ĐX 
 19   Hồ Thái Quang   VINALINES PIONEER (7.7 m)   121   K12B   13:30    
 20   Nguyễn Hữu Danh   PETROLIMEX 14 (6 m)   129   N.BE - PHAO 0   14:00    
 21   Tạ Quang Hòa   BOURBON SUMATRA (0 m)   54   X51   14:00   ĐX 
 22   Lưu Công Hải - Nguyễn Thanh Trang   PETROLIMEX 18 (7 m)   176   VK 102 - PHAO 0   14:00    
 23   Trần Ngọc Huy - Nguyễn Thanh Tùng   NAGATO (7.4 m)   131   K13   15:00   HT THẮNG A G.KHẢO 
 24   Phạm Lương Đệ   HO FUA (4.5 m)   119   SR3   17:00    
 25   Mạc Anh Tú   VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K8   19:00    
 26   Nguyễn Văn Định   OCEAN FRIEND (9.7 m)   116   K12C   20:00   ĐX 
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Tấn Vân - Đào Xuân Thành   GENCO CHALLENGER (8 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   07:00   ĐX 
 2   Nguyễn Anh Quang   SPRING AMIR (0 m)   125   K18 - SP-ITC(NR)   07:00    
 3   Đoàn Anh Duy   SEA DRAGON 9999 (0 m)   91   N.BE - SSV 01   07:00    
 4   Nguyễn Anh Tuấn   PETROLIMEX 14 (0 m)   129   SHELL 4 - N.BE   08:30    
 5   Nguyễn Thành Trung   QN-5898 (0 m)   100   XM HALONG - S. RAP(neo)   12:00   ĐX 
 6   Đào Xuân Thành - Nguyễn Tấn Vân   HAI NAM 39 (0 m)   171   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   18:00   ĐX 
 7   Nguyễn Tấn Vân - Đào Xuân Thành   PACIFIC STAR (9.8 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   20:00   ĐX 
 1   Nguyễn Tấn Vân - Đào Xuân Thành   GENCO CHALLENGER (8 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   07:00   ĐX 
 2   Nguyễn Anh Quang   SPRING AMIR (0 m)   125   K18 - SP-ITC(NR)   07:00    
 3   Đoàn Anh Duy   SEA DRAGON 9999 (0 m)   91   N.BE - SSV 01   07:00    
 4   Nguyễn Anh Tuấn   PETROLIMEX 14 (0 m)   129   SHELL 4 - N.BE   08:30    
 5   Nguyễn Thành Trung   QN-5898 (0 m)   100   XM HALONG - S. RAP(neo)   12:00   ĐX 
 6   Đào Xuân Thành - Nguyễn Tấn Vân   HAI NAM 39 (0 m)   171   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   18:00   ĐX 
 7   Nguyễn Tấn Vân - Đào Xuân Thành   PACIFIC STAR (9.8 m)   170   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   20:00   ĐX