INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1803921
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 01-12-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      JUN BENEFIT (8 m)   186   K17      ETA 11:00 lên liền 
 2      LONG PHU 18 (6 m)   103   PHAO 0 - SG PETRO B      ETA 11:00 lên liền 
 3      TU CUONG 27 (6.4 m)   92   BP4      ETA 11:00 lên liền 
 4      CORVUS (6.1 m)   107   CALOFIC      ETA 16:00 lên liền 
 5      VAN HUNG (6 m)   113   K15C      ETA 03:30 lên liền 
 6      YM INVENTIVE (7 m)   173   PHAO 0 - VICT      ETA 04:00 lên liền 
 7      VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K8      ETA 03:00 lên liền 
 8      SUPER INFINITY (7.9 m)   150   PHAO 0 - VK 102      ETA 10:30 lên liền 
 9      TAIKLI (5.7 m)   118   K16      ETA 10:30 lên liền, sau Ocean Jin 
 10      PRIME SENATOR (8.2 m)   149   PHAO 0 - P.KHANH      ETA 11:00 lên liền 
 11      CSE CLIPPER EXPRESS (7.6 m)   170   K12A      ETA 02:00 lên liền 
 12      NO 3 HEUNG A PIONEER (8.7 m)   125   VOPAK      ETA 11:00 lên liền 
 13      CALISTA (6.5 m)   119   K13(NL)      ETA 11:30 lên liền 
 14      SIMA SADAF (9 m)   171   PHAO 0 - VICT      ETA 13:00 lên liền 
 15      VINALINES PIONEER (7.6 m)   121   K12B      ETA 23:00 lên liền 
 16      WINCHESTER STRAIT (9.5 m)   176   SPCT      ETA 16:00 lên liền 
 17      DAI NAM 09 (0 m)   93   B41 NB      ETA 01:30 
 18      LONG PHU 09 (5.5 m)   108   SG PETRO A   12:00   POB 12:00 neo G15 
 19      VIET GAS (0 m)   79   ELF GAS   12:00   POB 12:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Bùi Hồng Cánh   VIET GAS (0 m)   79   P.KHANH(NL)   01:00   neo G16 
 2   Nguyễn Văn Thọ   VENUS 09 (0 m)   72   MT GAS(NL)   05:00    
 3   Đào Xuân Thành   ARDMORE CALYPSO (0 m)   145   SG PETRO A - PHAO 0   05:30    
 4   Trần Sách Dũng   BRAVE (5.4 m)   140   H.PHUOC(NL)   06:00    
 5   Nguyễn Anh Tuấn   MP PACIFIC (0 m)   108   B22   06:30    
 6   Trần Trung Dũng   JOO DO (8.8 m)   172   K12C(NR)   06:30    
 7   Đoàn Anh Duy   ATLANTIC OCEAN (6.3 m)   113   K15C(NR)   07:00    
 8   Hoàng Minh Anh   OCEAN JIN (5 m)   115   K16(NL)   08:30    
 9   Nguyễn Nhuệ Giang   SAN NICOLAS (7 m)   178   K17(NR)   14:30    
 10   Nguyễn Đức Tuấn - Trần Vũ Thái   STAR OF LUCK (8 m)   169   VICT(NR)   14:30    
 11   Ngô Tùng Vân   VAN HUNG (6.7 m)   113   K15C(NR)   15:00    
 12   Lê Nguyên Chương   RV LA MARGUERITE (0 m)   72   MYTHO-SADEC   16:00    
 13   Trần Mạnh Hùng - Lê Trung Tính   YM INVENTIVE (9.4 m)   173   VICT(NR)   16:00    
 14   Triệu Minh Tùng   FOREST ANGEL (8.2 m)   112   K15   16:30    
 15   Phạm Văn Minh   KHARIS PEGASUS (0 m)   101   M4   22:00    
 16   Trần Ngọc Huy   FORTUNE FREIGHTER (7.9 m)   124   K12(NR)   22:00    
 17   Nguyễn Đình Nghĩa   VINALINES DIAMOND (8.3 m)   148   K12B(NL)   23:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lưu Công Hải - Nguyễn Thành Trung   OCEAN DRAGON (7 m)   120   PHAO 0 (BT) - HOA PHU (BT)   06:00    
 2   Nguyễn Đức   OCEAN CONCORD (5 m)   116   K15(NR) - K15C(NL)   07:00    
 3   Phạm Quang Hưng   TRUONG MINH GLORY (6.8 m)   106   N.BE 17(D.NAI) - K15   08:00    
 4   Lê Văn Tư   DAI NAM 09 (0 m)   93   B41 NB - B41 NB   11:30