INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1896707
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 13-02-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      LIZSTAR GLORY (5.1 m)   117   K8      ETA 04:00 lên liền 
 2      MORNING NINNI (7.8 m)   180   PHAO 0 - SPCT(NL)      ETA 11:00 lên liền,CNDL, đi S.rạp 
 3      SINAR SABANG (10.5 m)   176   PHAO 0 - GMD3      ETA 05:00 lên liền 
 4   Bùi Hồng Cánh   PYXIS (12 m)   190   PHAO 0 - TH.LIENG      ETA 13:30 lên liền, Chỉ Định 
 5      VINAFCO 25 (6.2 m)   98   K18   10:30   POB 10:30 
 6      VINASHIP SEA (6 m)   170   SR5   14:00   POB 14:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Văn Tư   TRUONG HAI STAR 3 (0 m)   133   VICT   04:00    
 2   Nguyễn Tùng Lâm   ASIA ZIRCON 1 (7.9 m)   190   K15B - PHAO 0   04:00   CNDL, 1 CHIỀU 
 3   Trần Trung Dũng - Hồ Thái Quang   GREAT OCEAN (0 m)   146   SHELL 4 - PHAO 0   07:00    
 4   Lê Hoàng Minh   RV MEKONG NAVIGATOR (0 m)   70   SADEC-MYTHO   08:00    
 5   Nguyễn Đức Trung Văn   BUFFALO (4.2 m)   130   SAO MAI   08:00    
 6   Trần Văn Khởi - Lê Trung Tính   GAO CHENG 1 (0 m)   118   ESSO 1   08:00    
 7   Nguyễn Đình Nghĩa   WORLD ODYSSEY (5.8 m)   176   M2 - PHAO 0   08:00   CNDL 
 8   Nguyễn Lưu Phi   THALEXIM OIL (4.2 m)   99   N.BE   08:00    
 9   Trần Mạnh Hùng   ORIOLE (7 m)   190   K15C   08:00   CNDL, 1 CHIỀU 
 10   Lê Việt Dũng   LONGHUNG 2 (4.5 m)   113   N.BE   14:00    
 11   Nguyễn Duy Hanh   PRIME SKIPPER (5 m)   112   N.BE 17(D.NAI)   21:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú