INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1728188
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 09-10-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      VINALINES DIAMOND (8.5 m)   148   K12      ETA 07:30 lên liền 
 2      PETROLIMEX 12 (8.2 m)   129   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 07:30 lên liền 
 3      AS RICCARDA (7.6 m)   181   VICT 2      ETA 20:00 lên liền, cano DL 
 4      GREAT LADY (6 m)   118   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 11:00 lên liền, sau NAUTILUS PIONEER 
 5      SAIGON GAS (4.7 m)   96   SG PETRO A      ETA 09:30 lên liền, đổi HTVT 
 6      DEVELOPMENT (8.1 m)   135   H.PHUOC      ETA 08:00 lên liền 
 7      TRUONG NGUYEN 89 (3.5 m)   80   PHAO 0 - L.BINH(Q9)      ETA 06:00 lên liền 
 8      TAN BINH 22 (7.3 m)   97   SSV 02      ETA 06:00 lên liền 
 9      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K8      ETA 06:00 lên liền 
 10      PRIME SENATOR (5 m)   149   PHAO 0 - N.BE      ETA 06:00 lên liền 
 11      AQUAMARINE GAS (4.5 m)   72   SG PETRO B      ETA 05:30 lên liền, sau AULAC DIAMOND 
 12      JUN BENEFIT (10.4 m)   186   PHAO 0 - K12C      ETA 09:00 lên liền, cano DL 
 13      VINAFCO 25 (6.3 m)   98   K15      ETA 08:00 lên liền 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Đức Tuấn   TRUONG HAI STAR 2 (5.2 m)   91   VICT 1   03:00    
 2   Bùi Hồng Cánh   VIET GAS (0 m)   79   CALTEX 2   03:30    
 3   Nguyễn Khánh Toàn   MSC ANTONIA (9.5 m)   188   SPCT   04:30    
 4   Trần Vũ Thái   AU LAC JUPITER (5 m)   138   N.BE - PHAO 0   05:00    
 5   Nguyễn Văn Định   THE JAHAN (0 m)   70   SADEC-MYTHO   08:00    
 6   Nguyễn Đình Nghĩa   HANSA FYN (10.5 m)   173   VICT 2   11:00    
 7   Nguyễn Duy Hanh   JONATHAN ACE (5 m)   100   K16   11:30    
 8   Trần Hữu Tân   AQUA MEKONG (0 m)   64   MYTHO-SADEC   16:00    
 9   Trần Sách Dũng   AQUAMARINE GAS (0 m)   72   SG PETRO A   20:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Nhơn Nghĩa   HANSA FYN (9.5 m)   173   C.LAI - VICT 2   02:00    
 2   Triệu Minh Tùng   SHIPMARIN VICTORY (0 m)   103   DOCK 6000 - SG SHIPMARIN   14:00   03 lai