INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1455879
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 28-03-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      HAI PHONG 02 (7.2 m)   107   H.LONG 1      ETA 06:00 lên liền 
 2      SINAR SABANG (10.5 m)   176   PHAO 0 - GMD3      ETA 07:00 lên liền 
 3      TRANSCO STAR (4 m)   98   VTTM2      ETA 08:00 lên liền 
 4      TRUONG MINH SUN (6.5 m)   93   DT.2      ETA 04:00 lên liền 
 5      VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K8      ETA 18:30 lên liền 
 6      CAPE FARO (8.8 m)   171   PHAO 0 - VICT 2      ETA 18:00 lên liền 
 7      SPAARNE TRADER (7.6 m)   181   PHAO 0 - VICT 3      ETA 15:00 lên liền 
 8      PACIFIC EXPRESS (7.9 m)   129   SPCT      ETA 08:00 lên liền 
 9      VIET TIN LUCKY (3.5 m)   110   PHAO 0 - N.BE      ETA 05:00 lên liền 
 10      GIANG HAI 11 (3 m)   92   SSV 02      ETA 01:30 lên liền 
 11      PACIFIC GLORIA (7.7 m)   133   VICT 2(NL)      ETA 01:00 lên liền 
 12      VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT 1      ETA 00:30 lên liền 
 13      ATLAS LEADER (8.5 m)   200   PHAO 0 - SPCT(SR)(NL)      ETA 13:00 lên liền, Cano DL, đi luồng S.Rạp 
 14      SINO 5 (6.5 m)   123   TB4   01:30   POB 01:30 
 15      SAIGON GAS (4 m)   96   SG PETRO A   10:00   POB 10:00 lên liền, sau Thalexim Oil, neo G13 
 16      LONG PHU 18 (6 m)   103   SG PETRO B   10:00   POB 10:00 neo G12 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Hoàng Trung Sỹ   PHUC KHANH (6.8 m)   133   K15C(NR)   04:30    
 2   Trần Minh Trung   VINALINES PIONEER (7.8 m)   121   K12A(NR)   05:00    
 3   Nguyễn Khánh Toàn   FORTUNE FREIGHTER (8.1 m)   124   K12A(NR)   05:30    
 4   Lê Văn Tư - Nguyễn Lưu Phi   YANEE (0 m)   85   AN LONG(L.AN)(NL)   06:00    
 5   Phan Thanh Quỳnh   RV MEKONG NAVIGATOR (0 m)   70   SADEC-MYTHO   08:00    
 6   Lưu Công Hải - Nguyễn Chí Trình   PETROLIMEX 09 (7 m)   176   ESSO 1(NL)   11:30   neo B12 
 7   Lê Hoàng Minh   RV MEKONG PANDAW (0 m)   58   MY THO-SADEC   13:30    
 8   Mạc Anh Tú - Phạm Trần Mạnh Hùng   THALEXIM OIL (3.7 m)   99   SG PETRO A(NL)   13:30    
 9   Nguyễn Anh Tuấn   THE JAHAN (0 m)   70   MY THO-SADEC   15:00    
 10   Hồ Thái Quang   VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT   20:00    
 11   Phạm Văn Minh   PACIFIC GLORIA (7.6 m)   133   VICT(NL)   20:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Hữu Danh   QUANG MINH (0 m)   80   DOCK 6000 - SG SHIPMARIN   12:30   C/m Vns Orent, 03 lai 
 2      PETROLIMEX 12 (6 m)   129   VINH - PHAO 0   22:00   neo B11