INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 965248
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 24-04-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      STELLA COSMOS (5.1 m)   102   K3      ETA 21:00 lên liền 
 2      VSICO PIONEER (6.8 m)   113   VICT 2      ETA 21:00 lên liền 
 3      AQUAMARINE GAS (4.6 m)   72   PHAO 0 - BOURBON      ETA 05:00 lên liền 
 4      NASICO OCEAN (5.7 m)   104   K6      ETA 14:30 lên liền 
 5      KING BRIAN (7.6 m)   183   SPCT      ETA 05:00 lên liền 
 6      DYNAMIC OCEAN 01 (3 m)   93   CHINFON      ETA 03:00 lên liền 
 7      PERMATA (6.3 m)   117   K13      ETA 02:30 lên liền 
 8      EMINENCE (9.1 m)   148   H.PHUOC      ETA 07:30 lên liền 
 9      BUFFALO (7.2 m)   130   SAO MAI      ETA 12:00 lên liền 
 10      TONG CHENG 701 (6.8 m)   113   K2   05:00   POB 05:00 neo F7 
 11      HAPPY SEA (10.3 m)   175   K9   08:00   POB 08:00 neo H6 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Trung Dũng   DERYOUNG SUNFLOWER (7 m)   117   K13   06:00    
 2   Phạm Văn Minh   VINALINES PIONEER (7.4 m)   121   K12   06:00    
 3   Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Đức   RICKMERS SINGAPORE (8 m)   193   K12A   06:00   cano DL 
 4   Nguyễn Tùng Lâm   PETROLIMEX 08 (7 m)   180   LB1 SR - PHAO 0   07:00    
 5   Trần Vũ Thái   VIEN DONG 05 (0 m)   102   N.BE   08:00    
 6   Trần Hữu Tân   DONG DU (7.9 m)   120   VICT 3   13:30    
 7   Trần Mạnh Hùng   OCEAN SKY (0 m)   110   TT2   13:30    
 8   Trần Văn Thành   ME LINH (0 m)   136   K12   15:30    
 9   Đặng Trọng Khởi   KING BRIAN (9.5 m)   183   SPCT   18:00   cano DL 
 10   Nguyễn Đình Nghĩa   PERMATA (4.4 m)   117   K13   21:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Trần Sách Dũng   MINH THO 18 (0 m)   85   N.BE - BINH DUONG   05:00    
 2   Nguyễn Anh Tuấn   MULIA ABADI (0 m)   41   N.BE - K17   07:00    
 3   Trần Ngọc Huy   MULIA ABADI (0 m)   41   K17 - C.LAI 1   10:30    
 4   Phạm Thanh Nam   MULIA ABADI (0 m)   41   C.LAI 1 - K17   13:00    
 5   Nguyễn Anh Quang   NHA BE 02 (0 m)   77   SG SHIPMARIN - DOCK 8500   13:30