INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2079868
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 24-06-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SEIYO HONOR (5.8 m)   111   K13      ETA 05:30 lên liền 
 2      HUU NGHI 139 (3.5 m)   80   N.BE      ETA 05:00 lên liền 
 3      VINALINES PIONEER (7.7 m)   121   K12      ETA 09:00 lên liền 
 4      VINAFCO 25 (6.2 m)   98   K18      ETA 10:30 lên liền 
 5      VTC GLOBE (9.8 m)   151   B20 NB      ETA 11:30 lên liền 
 6      PACIFIC PEARL (8 m)   133   SPCT(NL)      ETA 12:30 lên liền 
 7      CONFIDENCE (8.4 m)   143   H.PHUOC      ETA 13:30 lên liền 
 8      THUAN HUE 68 (2.6 m)   56   K16A      từ SG ra lúc 09h00 
 9      VINAFCO 26 (7 m)   122   K15C      ETA 23:00 lên liền 
 10      CAM RANH 07 (5.3 m)   100   K15C   15:00   POB 15:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Văn Tư   BIEN DONG FREIGHTER (6.5 m)   125   VICT 2   01:30    
 2   Nguyễn Đức Tuấn   HAIAN SONG (7.9 m)   159   VICT 2   01:30    
 3   Trần Sách Dũng   VSICO PIONEER (6.7 m)   113   VICT   02:00    
 4   Nguyễn Khánh Toàn   HAI HONG (0 m)   118   VOPAK   07:00    
 5   Nguyễn Văn Thọ   VINALINES DIAMOND (8.4 m)   148   K12B   08:30    
 6   Đỗ Văn Thắng   THUAN HUE 68 (2.6 m)   56   K16A   09:00    
 7   Nguyễn Lưu Phi - Phạm Trần Mạnh Hùng   STOLT KILAUEA (4.7 m)   98   THANHTAI   09:00    
 8   Nguyễn Đức   THANA BHUM (10.5 m)   197   VICT 2   13:30    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Bùi Hồng Cánh   THANA BHUM (9.5 m)   197   C.LAI - VICT 2   01:30   CNDL 
 2   Trần Văn Khởi   COLUMBA (9.3 m)   190   TH.LIENG - K12B   06:30   1 chiều, CNDL 
 3   Đoàn Anh Duy   JEIL CRYSTAL (8 m)   118   GMD3 - VOPAK   06:30    
 4   Hoàng Minh Anh - Hoàng Trung Thông   PRIME SAILOR (4.5 m)   114   P.KHANH - N.BE 17(D.NAI)   08:00    
 5   Nguyễn Chí Trình   VIET TIN 01 (4 m)   105   SG SHIPMARIN - N.BE   08:00   ko máy, 3 lai 
 6   Phan Thanh Quỳnh   QUANG MINH 5 (0 m)   91   DOCK 6000 - SG SHIPMARIN   08:30   C/shipmarin star,ko máy, 3 lai 
 7   Trần Mạnh Hùng   TRF MEMPHIS (7 m)   184   SG PETRO B - P.KHANH   14:30