INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1540159
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 27-05-2015
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SEA STAR (0 m)   101   K3/4      ETA 20:00 
 2      GREAT OCEAN (8.2 m)   146   PHAO 0 - SHELL 3      ETA 05:00 lên liền 
 3      OCEAN LUCK (6.3 m)   179   K12A      ETA 06:00 lên liền, AD=42.3m 
 4      OCEAN DRAGON (7.1 m)   103   PHAO 0 - S.RAP(TIENGIANG)      ETA 09:30 lên liền 
 5      GALLOWAY EXPRESS (6.1 m)   135   K17(NL)      ETA 18:00 lên liền 
 6      HAIAN SONG (0 m)   159   VICT      ETA 22:00 
 7      CONFIDENCE (8.5 m)   143   H.PHUOC      ETA 05:30 lên liền, đi luồng SR 
 8      VIET GAS (0 m)   79   VT GAS      ETA 11:00 
 9      CORVUS (6.1 m)   107   CALOFIC      ETA 03:30 lên liền 
 10      HAI PHUONG 189 (3.5 m)   92   N.BE      ETA 02:00 lên liền 
 11      PETROLIMEX 15 (7 m)   160   PHAO 0 - ESSO 1      ETA 09:00 lên liền 
 12      CHINDWIN STAR (8.5 m)   167   SPCT      ETA 22:00 lên liền, cano DL 
 13      PETROLIMEX 12 (7.8 m)   129   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 13:00 lên liền 
 14      WINNING ANGEL (9.2 m)   197   K12C      ETA 04:00 lên liền, cano DL, 03 lai 
 15      TC FRIENDSHIP (0 m)   113   XM T.LONG   16:00   POB 16:00 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Lê Việt Dũng - Hoàng Thanh Tùng   MY AN (7.7 m)   110   SSV 02   04:00    
 2   Trần Minh Trung   VIETSUN PACIFIC (6.6 m)   125   K8   05:00    
 3   Nguyễn Văn Định - Phạm Trần Mạnh Hùng   SUN PEONY (0 m)   113   GMD3   05:00    
 4   Phạm Quang Hưng - Lê Trung Tính   PROMETHEUS LEADER (8.5 m)   191   SPCT(SR) - PHAO 0   05:00   cano DL, đi luồng SR 
 5   Vũ Quốc Trọng   BIEN DONG STAR (7.5 m)   121   K15   06:00    
 6   Trần Nhơn Nghĩa - Nguyễn Chí Trình   HANJIN SAO PAULO (9.5 m)   173   VICT   07:00    
 7   Nguyễn Duy Hanh   PHUONG DONG 568 (0 m)   92   LAFARGE   11:30    
 8   Trần Vũ Thái   PETROLIMEX 14 (6 m)   129   ESSO 1 - PHAO 0   13:00    
 9   Tạ Quang Hòa - Lại Thế Thắng   JANESIA ASPHALT V (5 m)   110   CALTEX 2 - PHAO 0   13:00    
 10   Nguyễn Đức Trung Văn   THANH PHAT 01 (0 m)   70   D.NAI   13:30    
 11   Trần Văn Khởi   PALANCA SINGAPORE (0 m)   134   LATACA   13:30    
 12   Trần Trung Dũng - Nguyễn Hữu Danh   DERYOUNG SUCCESS (4.8 m)   128   K13   14:00    
 13   Trần Hữu Tân   FORTUNE FREIGHTER (7.8 m)   124   K12   14:30    
 14   Nguyễn Thành Trung   AU LAC ANGEL (0 m)   133   SHELL 4   18:00    
 15   Vũ Duy Hạnh   PRUDENT (6.5 m)   113   VICT   20:00    
 16   Triệu Minh Tùng   NASICO NAVIGATOR (0 m)   135   K5   20:30    
 17   Ngô Tùng Vân   ATLANTIC OCEAN (0 m)   113   K15   22:00    
 18   Trần Ngọc Huy   PRIME SAILOR (0 m)   114   N.BE - PHAO 0   23:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Đình Nghĩa   PRIME SPIRIT (0 m)   156   PVOIL - P.KHANH   06:00    
 2   Nguyễn Anh Tuấn   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   K16A - MY THO   13:00    
 3   Phan Thanh Quỳnh   MEKONG PRESTIGE (0 m)   69   K16A - DOCK K16A   14:00    
 4   Bùi Hồng Cánh - Phạm Lương Đệ   VTC SUN (5 m)   155   PHAO 0 (BT) - VINH TAN (BT)   17:30    
 5   Mạc Anh Tú   TRANG AN 02 (0 m)   100   XM T.LONG - N.BE   18:30