INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 1160573
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 02-09-2014
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      BIEN DONG TRADER (6.7 m)   125   K7      ETA 04:00 lên liền 
 2      PLUTO LEADER (8.4 m)   191   PHAO 0 - SPCT(NL)      ETA 12:30 lên liền 
 3      KHANA (6.5 m)   101   K16      ETA 12:30 lên liền 
 4      GHENA (9.5 m)   190   K17(NL)      ETA 17:00 lên liền 
 5      TIEN YEN (4.6 m)   113   SSV 01      ETA 16:00 lên liền 
 6      HONG YUN NO.1 (5.9 m)   90   K15      ETA 12:30 lên liền 
 7      PETROLIMEX 15 (6.2 m)   160   PHAO 0 - SHELL 4      ETA 05:00 lên liền 
 8      DONG DU (7.8 m)   120   VICT 1      ETA 01:00 lên liền 
 9      GLORY STAR (8.7 m)   143   PHAO 0 - SG PETRO A      ETA 14:00 lên liền, HTH1 
 10      YANGTZE NOVA (6.9 m)   190   PHAO 0 - K12C      ETA 12:30 lên liền, Cano DL 
 11      KMTC HONGKONG (8.2 m)   169   VICT 2      ETA 05:30 lên liền 
 12      PRIME SPIRIT (8.2 m)   156   P.KHANH   06:00   POB 06:00 neo B11 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Anh Tuấn   VICTORIA 01 (3.1 m)   92   BP4   03:00    
 2   Đào Xuân Thành - Đỗ Văn Thắng   MANUELA (9.5 m)   180   SPCT   04:30    
 3   Bùi Hồng Cánh - Lại Thế Thắng   APL PUSAN (10 m)   208   VICT - PHAO 0   05:00   Cano DL 
 4   Trần Trung Dũng   CLIPPER POLARIS (10.6 m)   190   B6/8 T.LIENG(NR) - PHAO 0   07:00    
 5   Phạm Văn Minh   WINCHESTER STRAIT (9.5 m)   176   SPCT   08:00    
 6   Nguyễn Viết Ân   BUFFALO (0 m)   130   SAO MAI   08:00    
 7   Nguyễn Đức   VIET HAI SUN (0 m)   107   XM T.LONG   08:00    
 8   Nguyễn Anh Quang   MEKONG PANDAW (0 m)   58   MY THO - V. XUONG   13:00    
 9   Bùi Đức Thắng   MSC PYLOS (10.7 m)   178   SPCT   14:30    
 10   Trần Vũ Thái   DONG AN (7.6 m)   99   H.LONG 2   15:00    
 11   Hoàng Trọng Hà   CRUISECO ADVENTURER (0 m)   68   MY THO - T.CHAU   16:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Tùng Lâm   MSC PYLOS (9.5 m)   178   C.LAI - SPCT   05:00   sau 0700 
 2   Nguyễn Văn Nghĩa   PRIME SUN (3.5 m)   129   P.KHANH - N.BE   09:00    
 3   Đoàn Anh Duy   SONG CHAU 01 (2.7 m)   99   SG PETRO A - N.BE   10:00    
 4   Nguyễn Duy Hanh   VINAKANSAI 01 (6.6 m)   98   B18 NB - N.BE   15:00