INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2459713
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 29-03-2017
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      VIET HAI STAR (5.9 m)   88   BOURBON      ETA 11:00 LL 
 2   Trần Minh Trung - Trần Thành Trung   HANS SCHOLL (8.1 m)   176   PHAO 0 - SG PETRO B      ETA 08:00 LL 
 3   Lê Nguyên Chương - Nguyễn Minh Phương   PATCHARAWADEE 14 (4.2 m)   99   SG PETRO A      ETA 08:00 LL, Sau LONG PHU 18 
 4   Nguyễn Tùng Lâm - Nguyễn Văn Sỹ   OTTO (9 m)   180   SPCT(NL)      ETA 09:00 LL,sau 12:30 
 5   Trần Văn Thành   VIETSUN INTEGRITY (7.2 m)   133   K8      ETA 08:30 LL 
 6   Nguyễn Thành Trung   AQUA BLUE (6.5 m)   125   K13      ETA 09:00 LL 
 7   Đỗ Văn Thắng   WOOJIN CHEMI (5.5 m)   120   H.LONG 1      ETA 08:00 LL 
 8   Mạc Anh Tú   VINH HUNG (7 m)   103   K1      ETA 08:30 LL, Thế tàu SEA BRIGHTON 
 9      TRUONG HAI STAR 3 (6.5 m)   133   VICT 2(NL)      ETA 13:00 LL 
 10   Ngô Tùng Vân   SUN LILAC (7.3 m)   114   VOPAK      ETA 09:30 LL 
 11   Phạm Trần Mạnh Hùng   HAI NAM 66 (3.2 m)   80   CALTEX 1      ETA 11:00 lên liền, đx 
 12   Trần Văn Khởi - Nguyễn Thanh Tùng   MERCURY OCEAN (8.1 m)   190   K12C      ETA 08:00 LL, CNDL, 1 chiều 
 13   Nguyễn Đình Nghĩa   TRONG TRUNG 89 (4 m)   89   PVOIL2   00:00   ETA 00:00 LL 
 14   Nguyễn Duy Hanh   KORALIA (7.1 m)   120   SAO MAI   01:00   ETA 01:00 LL 
 15   Lê Văn Tư   GREAT DIAMOND (7.8 m)   146   VK 102   08:30   POB 08:30 LL, Neo H1 
 16   Trần Sách Dũng   HONG HA GAS (4.2 m)   79   THANHTAI   10:00   POB 10:00 LL, Neo G16 
 17      YOU SHEN 9 (7.8 m)   116   ESSO 1   13:00   POB 13:00 
 18      GOLD LUCKY (5.7 m)   97   K9/10   13:00   POB 13:00 đx 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Hoàng Văn Vũ   VINH 02 (0 m)   93   N.BE 8   00:00   đx 
 2   Nguyễn Anh Quang   TAY SON 2 (7.5 m)   137   SR5   05:00   Đổi HTVT 
 3   Hoàng Trọng Hà   SEA BRIGHTON (5 m)   99   K1   05:30    
 4   Vũ Duy Hạnh   SEA FOREST (6.8 m)   111   K13   05:30    
 5   Nguyễn Tấn Vân   VINAFCO 28 (6.8 m)   113   K18   06:00    
 6   Nguyễn Đức   VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K8   06:00    
 7   Trần Ngọc Huy   FLOURISH OCEAN (0 m)   113   K2   07:00   đx 
 8   Lưu Công Hải - Cao Thanh Chiến   CSC ZHONG HAI (5.5 m)   128   K16 - PHAO 0   07:30    
 9   Lại Thế Thắng   38 - 11 - 88 (0 m)   70   ESSO 4   07:30   đx, thu phí trên tàu 
 10   Trần Văn Kiệm - Phạm Thanh Nam   NORDPUMA (9.5 m)   170   VICT 2   07:30    
 11   Nguyễn Văn Đà   LONG PHU 18 (4 m)   103   SG PETRO A   11:30    
 12   Hoàng Trung Sỹ - Nguyễn Đức Tuấn   MAGELLAN (8 m)   222   SPCT   12:30   CNDL, HT lên trước 30’ 
 13   Nguyễn Đức Trung Văn - Hoàng Thanh Tùng   VSICO PIONEER (6.7 m)   113   VICT 2   18:00    
 14   Trần Vũ Thái - Đỗ Minh Tiến   TAN CANG FOUNDATION (7.1 m)   113   K15C   18:00    
 15   Trần Hữu Tân - Lê Việt Dũng   EMINENCE (8.9 m)   148   H.PHUOC - PHAO 0   18:30    
 16   Hồ Thái Quang   OCEAN 19 (3.5 m)   107   TT2   18:30   đx 
 17   Nguyễn Anh Tuấn - Đỗ Anh Tuấn   ATLANTIC OCEAN (6.7 m)   113   K15C   19:00    
 18   Triệu Minh Tùng - Nguyễn Viết Bình   VAN HUNG (6.7 m)   113   K15C   19:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Bùi Hồng Cánh   GOLD LUCKY (5.5 m)   97   PHAO 0 - VINH(F10)   00:00    
 2   Nguyễn Văn Thọ   GREAT SAILOR (5.5 m)   135   SG PETRO B - N.BE 4   09:00    
 3   Nguyễn Hữu Danh   RV SCENIC SPIRIT (0 m)   85   CAI BE - SA DEC   11:00