INTRO
/
Lĩnh vực kinh doanh
Trang liên kết
Tiện ích
Chứng khoán
Thời tiết
Giá vàng
Ngoại tệ
Lượt truy cập: 2035922
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Ngày 25-05-2016
TÀU VÀO CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1      SUMMIT SW (6 m)   178   PHU DONG      ETA 09:00 lên liền 
 2      VIETSUN FORTUNE (6.6 m)   117   K8      ETA 13:00 lên liền 
 3      PETROLIMEX 10 (10.2 m)   176   PHAO 0 - SHELL 4B      ETA 05:00 lên liền 
 4      RICH OCEAN 7 (7.2 m)   115   K5      ETA 04:00 lên liền 
 5      AULAC VISION (8 m)   129   SG PETRO B      ETA 05:00 lên liền 
 6      MSC ALICE (8 m)   243   SPCT(NR)      ETA 09:00 lên liền, sau 13h, CNDL, ĐI SR 
TÀU RỜI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Triệu Minh Tùng   DONG DU (8 m)   120   K12B   01:00    
 2   Lê Văn Tư   YM INSTRUCTION (8.6 m)   173   VICT   02:00    
 3   Nguyễn Văn Thọ   VTC OCEAN (6.5 m)   155   TT9 SR   07:00    
 4   Bùi Hồng Cánh - Hoàng Trung Sỹ   GRAND DAHLIA (8.5 m)   200   SPCT(ĐI SR) - PHAO 0   07:00   CNDL, đi luồng SR 
 5   Trần Trung Dũng - Phan Thanh Quỳnh   WOOJIN EVELYN (9.1 m)   124   GMD3   07:00    
 6   Trần Văn Khởi - Phạm Trần Mạnh Hùng   ETERNITY C (6.1 m)   187   B39 NB   07:00    
 7   Trần Ngọc Huy   BUFFALO (4.2 m)   130   SAO MAI   08:00    
 8   Trần Hữu Tân   SKY ACE 1 (5 m)   112   VOPAK   08:00    
 9   Nguyễn Hùng Kiệt - Hồ Thái Quang   KMTC SINGAPORE (9.3 m)   172   VICT 2   08:30    
 10   Vũ Quốc Trọng   EMINENCE (0 m)   148   H.PHUOC   09:00    
 11   Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Văn Đà   NOSCO VICTORY (10.3 m)   186   SR5   12:00    
 12   Vũ Duy Hạnh - Lê Trung Tính   FORTUNE NAVIGATOR (8.2 m)   120   K12B   13:00    
 13   Nguyễn Hữu Danh   VAN HUNG (6.6 m)   113   K15C   18:00    
TÀU DỜI TẠI CẢNG
STTTên Hoa TiêuTên tàuChiều dàiCầu bếnThời gianGhi chú
 1   Nguyễn Văn Định - Bùi Đức Thắng   TAN BINH 136 (5.2 m)   171   VINH TAN (BT) - PHAO 0 (BT)   17:00    
 2      GREAT OCEAN (8.5 m)   146   PHAO 0 - VINH   17:00