CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHÂN DỊP 20/10

    Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022), Chính quyền và Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã phối hợp cùng Ban Nữ công tổ chức hoạt động ngoại khóa cho chị em phụ nữ trong Công ty tại Thành phố Đà Lạt. Hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa CB.CNV trong Công ty, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, yên tâm công tác.

    Một số hình ảnh: