Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Ngày 14/05/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội, có đồng chí Bùi Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và toàn bộ đảng viên Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

    Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng 02 trạm hoa tiêu tại Bình Thuận và Long An, đầu tư đóng mới 01 tàu cao tốc; nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm; tích cực triển khai và nâng cao dịch vụ cung ứng hoa tiêu hàng hải; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Doanh thu hàng năm đều tăng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 11.6%/năm; số lượt tàu tăng trưởng bình quân 10.2%/năm; thu nhập bình trong 5 năm của người lao động đạt 37.8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 10.5%/năm; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

    Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về số lượt dẫn tàu hằng năm; đảm bảo việc dẫn tàu an toàn, không để xảy ra tai nạn hàng hải do lỗi chủ quan của hoa tiêu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp từ 18-20 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, đồng chí Bùi Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số nội dung Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, làm tốt trong nhiệm kỳ tới, xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của mái nhà Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

    Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự tín nhiệm của Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.