HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

    Ngày 15/8, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

                                         Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Giám đốc Công ty

    Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tô – Chủ tịch Công ty đã công bố Quyết định số 100/QĐ-CTHT1 ngày 08/8/2019 về việc quyết định bổ nhiệm phân công ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng công ty, Chủ tịch, Ban giám đốc, tập thể lãnh đạo và người lao động đã tín nhiệm, đồng thời hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Một số hình ảnh tại lễ công bố: