HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

    HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

    Sáng ngày 26/11/2019, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức hội nghị công bố quyết định giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty cho ông Nguyễn Văn Thọ.

                                                 Ông Quách Đình Hùng –Phụ trách HĐTV Tổng công ty 
                          trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thọ – PGĐ phụ trách điều hành 
                                                                  Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

    Tại buổi hội nghị, ông Quách Đình hùng - Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã đọc công bố Quyết định số 3638/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/11/2019 của Tổng Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thọ – Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng công ty, Chủ tịch, Ban giám đốc, tập thể lãnh đạo và người lao động đã tín nhiệm,  đồng thời hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Một số hình ảnh tại lễ công bố:

                                                     Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi hội nghị


                                                              Ban lãnh đạo chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ