HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm) do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phát động với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã triển khai tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2018 cho tòan thể cán bộ công nhân viên vào 2 ngày 18 và 19/10 tại Hội trường trụ sở công ty và Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu. 


Quang cảnh buổi hội nghị

Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm phổ biến cho người lao động những Bộ luật, Luật thiết thực gắn với công việc chuyên môn cũng như quyền lợi của người lao động như: Phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật việc làm và Bộ Luật Hàng hải; cùng các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, bảo hiểm xã hội, việc làm, Luật lao động, Luật an toàn vệ sinh lao động,…

Bà Phạm Quỳnh Hương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động phát biểu khai mạc hội nghị

 

Ông Trần Ngọc Nam – Giảng viên Pháp luật hàng hải phổ biến nội dung Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và những điểm mới của Bộ Luật

Ông Quách Đình Hùng – Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Tất Năm – Trưởng phòng Tiền lương Tiền công Sở LĐTBXH TPHCM trình bày các chuyên đề về HĐLĐ, kỷ luật LĐ, tiền lương, BHXH và thuế TNCN

CBCNV đặt câu hỏi với giảng viên Nguyễn Tất Năm