HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO LẦN 2 (2020-2025) CỦA CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I NĂM 2020

    Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-TCTBĐATHHMN ngày 09/01/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động, sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020, Chính quyền phối hợp với Công đoàn Công ty đã trang trọng tổ chức Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I năm 2020. Đến dự có đồng chí Bùi Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, đồng chí Dương Thế Nam – Chủ tịch Công đoàn TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cùng 6 đại biểu khách mời, 15 đại biểu đương nhiên và 63 đại biểu được bầu tại Hội nghị người lao động của các phòng, trạm.

    Năm 2019, mặc dù còn những khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như thay đổi nhân sự trong năm vừa qua, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự quản lý, điều hành năng động của tập thể lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước giao, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

    Bên cạnh đó, Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo lần 2 cũng đã ghi nhận và trao tặng bằng khen cho 07 tập thể phòng, trạm cùng 29 cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2019. Các tập thể phòng, trạm và cá nhân đạt được bẳng khen là những người luôn hăng say, nhiệt tình với công việc; luôn chủ động, tích cực với nhiệm vụ mới, không ngại khó khăn và thử thách.

    Hội nghị người lao động và Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo lần 2 (2020-2025) năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó mọi thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Hội nghị người lao động là một diễn đàn dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, hăng hái phấn đấu làm việc vì sự phát triển bền vững của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I./.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:

        Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đọc báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

                                      Đồng chí Bùi Thế Hùng – Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

                                                                  Trao tặng giấy khen của Tổng công ty

                                                            Biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị