N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 QUỲNH BIEN DONG NAVIGATOR 7.0 150 9503 K12B 23:30XE 06:30 POB 0100 HT LÊN CẢNG GEMALINK
2 TRỌNG AN SHUN 1 4.5 99 2997 Q.TE LONGAN 00:45 05:00 Eta 0100
3 THÀNH A YM INCEPTION 8.6 173 16488 VICT 01:45 06:30 Eta 0200
4 KHÔI C AULAC CONIFER 8.2 127 8614 SG PETRO A 04:45 09:15 Eta 0500
5 HÙNG K FUJIHIME 6.1 129 9977 K13 05:15 10:30 Eta 0530
6 LỘC HONG HA GAS 4.5 79 1683 SCT GAS 5:15XE 10:40 POB 0600 NEO G16
7 TRUNG D THERESA LIBRA 8.9 145 11254 CALOFIC(NL) 06:45 11:30 Eta 0700 BUÔC DÂY MŨI(5-4),LÁI(5-4),HTNH
8 TÂN GOLDEN STAR 9.5 170 16978 TT2 09:20 15:00 Eta 1000
9 HÙNG M GLANZ CORAL 7.7 120 9943 K17 07:30 12:30 ●(Đổi giờ)Eta 0800
10 VŨ D ROYAL 36 6.3 103 3626 SHELL 4 09:20 Eta 1000
11 HÀO PACIFIC EXPRESS 8.2 129 8333 SOWATCO-ĐT1 11:00 16:15 ●(Đổi giờ)Eta 1130
12 CHƯƠNG B-HẠNH A SAMUDRA JAYA 1+SAMUDRA JAYA 2 4.7 29+101 4370 SR 05 11:00 Eta 1230 CÓ HÀNG,T.Kéo
13 HAI D HA DONG 3.3 91 2551 N.BE 4 ●(Đổi giờ)Eta 1600
14 NGHĨA A PROSPER 8.3 120 6543 K15C ●(Đổi giờ)Eta 1630
15 CHIẾN A 38-11-88 2.7 69 1307 CALTEX 1 06:00 11:10 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 0600
16 SUNNY APATITE 8.9 184 29534 SG PETRO B ●(Bỏ; ĐX)Eta 1300
17 PHÙNG TAN AN HONESTY 5.7 91 2551 Q.TE LONGAN 12:45 16:45 ●(ĐX)POB 1300 NEO G2/G3
18 MY AN 25+SG 9248 1.5 20+85 2283 NGÃ 3 VAMLANG ●(Bỏ; ĐX)ETA 1430, KO HÀNG, DÂY KÉO 30M
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 VÂN B HG BRISBANE 6.7 190 33045 TT2 04:30 CNDL Đ.ĐỎ,1 CHIỀU
2 QUANG B FORTUNE NAVIGATOR 8.1 120 6543 K12B 04:30
3 HÙNG N-Trung M HOAI SON 58 3.0 80 2222 XM FICO 05:30 NEO G16,ĐI SR
4 NGHĨA B-THÔNG ETOILE 9.8 211 26836 SP.ITC 05:00
5 TÚ C EASTERN EDELWEISS 7.0 190 32987 K17 06:00 CNDL Đ.ĐỎ,1 CHIỀU, HTVT ĐI CÙNG
6 PHƯƠNG SAMUDRA BINTANG 2 + SAMUDRA BINTANG 3 3.1 29+97 4890 H.LONG 2 11:00 KO HÀNG,T.Kéo
7 MINH C-Hoàng HENG SHUN HAI 5.5 97 2930 Q.TE LONGAN 11:00
8 TÂM-Chiến B HB GLORY 6.5 92 2989 BP12-CSG 11:00 ●(HT163 đổi tàu)
9 VÂN A INTERASIA MOMENTUM 10.7 200 27104 SP.ITC 11:00
10 THIÊN YM INCEPTION 9.5 173 16488 VICT 12:00
11 PHI KOTA BAHAGIA 9 162 18189 SOWATCO-ĐT2 15:00 ●(Đổi giờ)
12 TRUNG H BIEN DONG NAVIGATOR 8.4 150 9503 K12B 22:00
13 QUANG A SEAGULL 09 6.1 92 4033 BP11-CSG 16:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
14 TÙNG D YUEHAI STAR 7 114 5376 VOPAK 14:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TÍNH IMA GLORY 4.6 112 5308 VỊNH(F7) - P 0 07:00
2 TIẾN KOTA BAHAGIA 9.1 162 18189 C.LAI - SOWATCO-ĐT2 03:30
3 HANH B LONG PHU 11 4.5 114 5448 SG PETRO B - N.BE 15:30
4 TRANG INDOCHINE II 1.5 66 1507 K2 - MY THO 15:30 ●(HT171 đổi tàu)Tàu khách, NEO BẾN 30/4
5 KHÔI C HA DONG 3 91 2551 N.BE - DOCK 6000 20:00 KO MÁY,3 LAI
6 DONG BAC 22-01 4 146 11976 V.TAN 2 - P0(BT) 07:00 ●(ĐX)ĐL: 0378859068
7 DONG BAC 22-02 8 146 10874 P0(BT) - V.TAN 2 07:30 ●(ĐX)ĐL: 0378859068
8 VIET THUAN 215-06 9.1 168 13697 P0(BT) - NEO VT02 08:00 ●(ĐX)ĐL: 0906989455
9 PHƯỢNG B BLUE STAR 5 2.1 43 582 NBE-K18 17:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 VŨ C PRIME 8.7 145 9858 VICT 2 02:00 06:50 Eta 0130
2 TRANG VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C 00:45 05:30 ●(Đổi giờ)Eta 0100
3 TIẾN DING HENG 41 8.6 125 8006 VAMCO (P.KHANH) 04:45 08:00 Eta 0500
4 TÙNG C FORTUNE NAVIGATOR 8.1 120 6543 K12B 05:45 10:30 Eta 0600
5 HANH B LONG PHU 11 7.3 114 5448 SG PETRO B 05:45 10:00 Eta 0600
6 TÚ C HONG HA GAS 4.5 79 1683 HONG MOC 06:15:XE 09:30 ●(Đổi giờ)POB 0700 NEO G16
7 TÂM YUEHAI STAR 7.0 114 5376 VOPAK 10:00:XE 17:00 Eta 1130 HTVT ĐI CÙNG LÊN TẠI GÒ DẦU B3
8 NGHĨA B-THÔNG INTERASIA MOMENTUM 9.8 200 27104 SP.ITC(NL) 11:30 16:15 Eta 1200
9 TÙNG D ETOILE 7.7 211 26836 SP.ITC 13:00 18:00 Eta 1330
10 LÀNH-Trung M HAI DANG 68 6.8 95 2859 NEO S.RAP 33 11:40 16:30 ●(ĐX)ETA 1200
11 PHƯỢNG B-Hoàng SEA DRAGON 9999 3.5 92 2995 TRUONGAN01 11:40 16:30 ●(ĐX)ETA 1200
12 QUANG A LONG TAN 99 4 92 2999 NBE10 11:40 15:30 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 1200
13 MINH C VU DINH 36 6.2 90 2680 LONGSON(LA) 03:45 09:15 ●(ĐX)ETA 0400,BẾN ĐÒ TÂN CHÁNH
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HẠNH A ORIENTAL OAK 6.2 140 13069 B20 NR 09:00 ●(Đổi giờ)HTH1
2 NGHĨA A PANAY 9.3 172 18491 VICT 2 03:30
3 NAM B-TÍNH VIRA BHUM 10.5 195 25217 SP.ITC 10:00 ●(HT118 đổi tàu)HT129 TỰ TÚC B.PHÀ CLAI
4 TUẤN C HAIAN CITY 9.2 172 17280 VICT 4 10:00
5 HAI D JADE STAR 15 4.5 92 2978 N.BE 15:00
6 CHƯƠNG B-DŨNG H AZAMARA JOURNEY 6.0 181 30277 M2 16:00 ●(HT129 đổi tàu)HT LÊN SỚM 30',Tàu khách, ĐLÝ XÁC NHẬN TÀU ĐI LUỒNG SR
7 SỸ B VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C 21:00
8 NGỌC PRIME 8.8 145 9858 VICT 2 21:30
9 THẮNG C THE TSUBOTAI+TEMUJIN 3 29+96 4589 BP SR04 19:00 ●(Đổi giờ; HT130 đổi tàu; ĐX)NEO VT,KO HÀNG
10 TUẤN K TTC VINH AN 7 102 4089 TT4SR 15:00 ●(ĐX)
11 DUY NHA BE 10 5.7 108 4760 NBE2 11:00 ●(ĐX) ĐÓN HT TẠI Q7
12 TÚ D VU DINH 125 4 103 3727 LONGAN(NEO) 07:00 ●(ĐX)NEO TÂN CHÁNH
13 KIỆT HONG HA GAS 3 78 1683 HONGMOC 19:30 ●(ĐX)NEO G16
14 KHỞI B PVT ORIANA 6 129 8539 ESS01 21:00 ●(ĐX)
15 VŨ C VU GIA 36 6.2 89 2598 N.BE 17 19:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 VÂN B EASTERN EDELWEISS 9.9 190 32987 B11 TH.LIENG - K17 05:00 ●(Đổi giờ)CNDL Đ.ĐỎ,1 CHIỀU,AD=35.61M
2 HÙNG N JADE STAR 15 4.5 92 2978 VK 102 - N.BE 11:00
3 ĐỨC B NHA BE 10 5.7 108 4760 CALTEX2-NBE2 09:00 ●(ĐX)
4 ĐÀ TRUONG NGUYEN STAR 5 147 11752 V.TAN 1 - P0(BT) 06:30 ●(ĐX)DLY: 0906989455
5 ĐÀ HAI NAM 39 9.7 171 17979 P0(BT)-VTAN1 09:00 ●(ĐX)CAPT 0983961930
6 PHƯƠNG THANH THUY 4.4 103 4095 N.BE 6-B20 NR 19:00 ●(ĐX)