HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

    Căn cứ nghị định số 97 ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, sáng ngày 4/11/2020, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chủ trì phối hợp cùng Công ty tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I cho ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 04/11/2020.

                                                                                      Quang cảnh Hội nghị

    Thay mặt hội đồng thành viên Tổng công ty, ông Quách Đình Hùng - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thọ.

                                Ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty trao 
                                      Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cho ông Nguyễn Văn Thọ

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thọ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV Công ty, đồng thời hứa sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ của mình với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Công ty cùng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đưa Công ty vươn lên những tầm cao mới.

                                      Ông Nguyễn Văn Thọ, tân Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

    Một số hình ảnh tại hội nghị: