HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG TRẦN ĐỨC THI

    HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG TRẦN ĐỨC THI

     Căn cứ nghị định số 159 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện quy trình công tác cán bộ, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức hội nghị công bố quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty cho ông Trần Đức Thi kể từ ngày 01/01/2022.

Ông Quách Đình Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Trần Đức Thi – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

     Tại hội nghị, ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã công bố Quyết định số 1602/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Tổng Công ty về việc tạm giao ông Trần Đức Thi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I kể từ ngày 01/01/2022.

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thi – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng công ty, Chủ tịch, Ban giám đốc, tập thể lãnh đạo và người lao động đã tín nhiệm,  đồng thời hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

     Một số hình ảnh tại lễ công bố:

Ông Trần Đức Thi phát biểu tại buổi hội nghị

 

Ban lãnh đạo chúc mừng ông Trần Đức Thi