HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỨC VỤ CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG PHẠM TUẤN ANH

    Căn cứ nghị định số 159 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện quy trình công tác cán bộ, ngày 10 tháng 02 năm 2023, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức hội nghị công bố quyết định chức vụ Chủ tịch Công ty.

Ông Quách Đình Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

    Tại hội nghị, ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã công bố Quyết định số 53/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Tổng Công ty về việc giao ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I kể từ ngày 02/02/2023

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng công ty, Chủ tịch, Ban giám đốc, tập thể lãnh đạo và người lao động đã tín nhiệm, đồng thời hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Một số hình ảnh tại lễ công bố:

Ông Phạm Tuấn Anh phát biểu tại buổi hội nghị 

 

Ban lãnh đạo chúc mừng ông Phạm Tuấn Anh