HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I NĂM 2023

    Thực hiện Kế hoạch số 60/KHLT-TCTBĐATHHMN ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, ngày 24/02/2023, Chính quyền phối hợp với Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã trang trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 tại Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu. Đến dự hội nghị có đoàn công tác Tổng công ty bao gồm các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty do ông Đinh Thế Công – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Phó Chủ tịch công đoàn Tổng công ty làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi Hội nghị

    Tại Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Văn Thọ đã đọc báo cáo Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự ủng hộ từ các Bộ, ngành, địa phương; Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty đã có những chủ trương đúng đắn, chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời các hoạt động của Công ty, tập thể người lao động nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2022,phương hướng nhiệm vụ năm 2023

    Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Công – Phó tổng giám đốc Tổng công ty đã chia sẻ những khó khăn về vướng mắc mà đơn vị gặp phải trong năm 2022, đồng thời cũng biểu dương các thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty và chúc mừng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổng công ty đề ra.

Ông Đinh Thế Công – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, 
Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

    Thay mặt Công ty, Giám đốc Nguyễn Văn Thọ hứa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty để đưa vào chương trình hành động nhằm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2023 mà Tổng công ty giao cho.

    Hội nghị người lao động năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, hi sinh lợi ích cá nhân để đạt được kết quả chung. Hội nghị người lao động là một diễn đàn dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, hăng hái phấn đấu làm việc vì sự phát triển bền vững của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

    Một số hình ảnh tại buổi hội nghị: