Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động – Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I


     Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019”, trong hai ngày 22/05 và 23/05, Công ty Hoa tiêu khu vực I đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Sài Gòn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Công ty năm 2019.

     Đây là chương trình huấn luyện theo khung chương trình quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     Sau khóa huấn luyện, CBCNV có kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động; công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động; các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị thường hay sử dụng.