HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CHO ÔNG NGUYỄN HỮU LÁNG

    Căn cứ nghị định số 97 ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thực hiện quy trình công tác cán bộ, ngày 31/5/2019, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức hội nghị quyết định giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty cho ông Nguyễn Hữu Láng kể từ ngày 01/6/2019.

                                    Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao quyết định
                         và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hữu Láng – Phó giám đốc phụ trách điều hành                                                                                                            Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khư vực I

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Láng – Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng công ty, Chủ tịch, Ban giám đốc, tập thể lãnh đạo và người lao động đã tín nhiệm,  đồng thời hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
     Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

                                                Ông Nguyễn Hữu Láng phát biểu tại buổi Hội nghị

                                                               Ban lãnh đạo chúc mừng ông Nguyễn Hữu Láng