HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN II NĂM 2019

    Ngày 02/7/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ lần II năm 2019 tại trụ sở Công ty. Ông Nguyễn Hữu Láng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Ban đối thoại và Trưởng các phòng chức năng chuyên môn.

    Tại Hội nghị, Lãnh đạo và đại diện các phòng chuyện môn Công ty đã thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động của Công ty. Về phía người lao động, đại diện Ban chấp hành chi đoàn cũng tổng hợp và báo cáo về việc người lao động chấp hành nội quy, quy định của Công ty trong thời gian qua.

    Nội dung trọng tâm của Hội nghị là Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn tập trung trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động; các ý kiến của người lao động đã được giải thích cặn kẽ, trên cơ sở quy định của pháp luật và quy định của Công ty; các đề nghị về điều chỉnh chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng trong một số trường hợp đã được Ban lãnh đạo ghi nhận và yêu cầu các phòng ban chức năng sớm rà soát,  báo cáo Lãnh đạo Công ty xem xét để giải quyết theo quy định.

    Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công ty yêu cầu BCH Công đoàn Công ty, Ban đối thoại và trưởng, phó các phòng/trạm, bộ phận chuyên môn tăng cường giải thích, phổ biển quy định của Pháp luật và các Nội quy, quy chế, quy định của Công ty cho người lao động hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy định.
Với tinh thần trao đổi, đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự nội dung theo quy định của pháp luật và Quy chế dân chủ của Công ty, Hội nghị đối thoại định kỳ lần 2 năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp.