Hội nghị Người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I năm 2016

Ngày 15/01/2016, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, ông Dương Thế Nam – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty.

Quang cảnh tại buổi Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Hữu Láng – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của hội nghị đã đánh giá tổng quát và toàn diện những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm qua, tổng kết những thành tựu và hạn chế trong hoạt động của Công ty về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Báo cáo cũng khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Công ty trong năm 2016.

Ông Nguyễn Hữu Láng - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo về việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế và thực hiện Thoả ước lao động tập thể tại Công ty năm 2016, báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp phòng, trạm năm 2015 do Ông Nguyễn Văn Thọ – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty trình bày.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên ban chấp hành Công Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ghi nhận, biểu dương kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2015. Bước sang năm 2016, dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn nhất định, Tổng Giám đốc đề nghị tập thể lãnh đạo, người lao động tiếp tục đoàn kết, cùng nhau phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra; Nâng cao chất lượng dịch vụ Hoa tiêu, xây dựng đội ngũ Hoa tiêu giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đưa lực lượng Hoa tiêu đạt chuẩn ngang với các nước tiên tiến trong khu vực; Ứng dụng khoa học công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ Hoa tiêu đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cũng ghi nhận thành tích của đơn vị trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Tổng công ty phát động. Đồng chí đề nghị trong năm 2016, Ban chấp hành Công đoàn phải chủ động trong việc xây dựng đầy đủ các quy chế, chương trình hành động và kế hoạch nhân sự. Đồng thời Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền trong triển khai thực hiện.; Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên Công đoàn, người lao động; Phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động do Tổng công ty tổ chức nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, Kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành, của Tổng công ty và đơn vị.

Ông Dương Thế Nam - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt toàn thể CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I, ông Quách Đình Hùng, Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của Ban lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể người lao động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Quách Đình Hùng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết do Đoàn thư ký trình bày và biểu quyết nhất trí 100%.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.