Báo cáo Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Quyết định V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I