Cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải

Với ngành nghề kinh doanh chính là cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên các tuyến luồng thuộc vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc, gần 30 năm qua, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã cung ứng dịch vụ hoa tiêu cho 100% lượt tàu ra vào cảng trong khu vực đảm trách.
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I luôn hiểu rằng việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền ra vào cảng là nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.  

Đội ngũ hoa tiêu của Công ty có 60 hoa tiêu các hạng với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm, nắm vững các đặc tính kỹ thuật về khí tượng thủy văn, gió, dòng chảy thủy triều, độ sâu...tại vùng biển khu vực, hoa tiêu của Công ty đã dẫn dắt thành công, an toàn hàng trăm lượt tàu khó có chiều dài lớn, mớn nước sâu, độ cao tĩnh không bị hạn chế... an toàn tuyệt đối tạo được uy tín và tin tưởng từ phía khách hàng, chủ tàu và đánh giá cao của các cơ quan quản lý hàng hải khu vực.

Hoa tiêu của Công ty thường xuyên được đào tạo, sát hạch để nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng tốt ngoại ngữ, ứng dụng khoa học trong công tác điều động tàu nhằm mang đến sự an toàn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Bên cạnh việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên tuyến luồng bắt buộc sử dụng hoa tiêu, Công ty luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ hoa tiêu khác như hoa tiêu dẫn tàu vào ụ sửa chữa, dịch vụ hoa tiêu cho quay trở tàu theo yêu cầu, dịch vụ đào tạo hoa tiêu.