N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 QUANG A EVER CONSIST 8.2 172 18658 SP.ITC Eta 0600
2 TRUNG K DH GLORY 8.6 134 8944 VAMCO (P.KHANH) Eta 0630
3 NGỌC TTC PIONEER 5.6 93 2752 CAM NGUYEN (LA) Eta 0730 SAU 1330,AD=21M
4 TÙNG D PRIME 8.8 145 9858 VICT ●(Đổi giờ)Eta 1100
5 TUẤN C SKY SUNSHINE 8.5 172 17853 SP.ITC Eta 0830
6 HÙNG M DING HENG 1 6.0 97 2981 VAMCO (P.KHANH) Eta 0830
7 KIỆM HOANG PHUONG STAR 5.6 94 2490 BOURBON POB 1030 NEO G2,AD=22M
8 TRÌNH VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C Eta 1100
9 DŨNG H-THÔNG INTERASIA MOMENTUM 10.4 200 27104 SP.ITC Eta 1230
10 KHỞI B AULAC MISSION 6.0 144 11275 PHUOC KHANH Eta 1230, HTH1
11 TRỌNG TRONG TRUNG 189 3.5 84 1998 VK 102 Eta 1230
12 VÂN B HA DONG 3.0 91 2551 BP 11-CSG Eta 1900
13 TRUNG C HOPE STAR 5.2 150 10700 Q.TE LONGAN Eta 1930 CẬP MẠN PHẢI
14 KHÔI C TLC 01 4 103 4089 BP3-BN ●(ĐX)ETA 1030, SAU NASICO EAGLE
15 HẠNH A BIEN DONG NAVIGATOR 8.4 150 9503 K12B ●(ĐX)ETA 2300
16 DUY DUC DAT 666 4.2 106 4358 FALCON 2 ●(ĐX)ETA 0700
17 TRANG VU DINH 35 6.2 90 2680 LONG SON(L.AN) ●(ĐX)ETA 0900
18 TÂM HA THAO 27-BSL 3.5 82 1599 PVOIL ●(ĐX)ETA 0800
19 NAM KHANH 569 6.6 98 2998 NEO V1 D.NAI ●(ĐX)ETA 0830
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 LỘC ROYAL 18 7.1 91 2999 BP13-CSG 21:00 ●(Đổi giờ; C.sớm 20//4)
2 TÚ D NASICO EAGLE 7.1 101 4193 BP3-BN 03:00
3 BÌNH THERESA LIBRA 5.0 145 11254 H.LONG 3 09:00 ●(Đổi giờ)HTH1
4 PHƯỢNG B HAIAN BELL 9.2 155 14308 VICT 07:00 ●(Đổi giờ)HT TÂN CẢNG ĐI CÙNG,TCIT
5 NGHĨA B-Hoàng JIANG YUAN HANG ZHOU 6.7 197 33188 K12C 04:00 ●(Đổi giờ; HT129 đổi tàu)CNDL,1 CHIỀU
6 THẮNG C-TÍNH MANET 10.7 196 26050 SP.ITC 11:00
7 ĐỊNH-DŨNG T BLUE RIDGE HIGHWAY 8.7 180 48927 SPCT 15:00 Tàu RORO
8 PHÙNG DING HENG 1 6.0 97 2981 VAMCO (P.KHANH) 22:00
9 VŨ C-CHIẾN A SKY SUNSHINE 9.5 172 17853 SP.ITC 23:00
10 LÀNH SPRING MOTA 9.2 120 9582 SOWATCO DT1 10:00 ●(ĐX)
11 THẮNG A EVER CONSIST 9.5 172 18658 SP.ITC 21:30 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 MINH C INDOCHINE II 1.5 66 1507 M4 - MY THO 15:30 ●(HT178 đổi tàu)Tàu khách
2 HAI NAM 39 5.7 171 17979 V.TAN 1 - P0(BT) 08:00 ●(ĐX)CAPT: 0983961930
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 HÒA-TÍNH HISTORY ELIZABETH 8.0 176 18321 SP.ITC 04:30 09:45 Eta 0500
2 CƯỜNG HONG HAO 7.9 117 8435 K15 05:00 10:30 Eta 0530
3 VŨ D MINH CONG 68 3.7 92 2988 PM1 SR 05:30 10:30 Eta 0600
4 VŨ C VU GIA 15 5.6 90 2223 XM HALONG 05:30 10:30 Eta 0630
5 THẮNG A MINH KHANH 888 8.0 106 4295 BP SR 03 09:15 13:00 Eta 1000
6 DŨNG T MANET 10.5 196 26050 SP.ITC 11:25 16:30 Eta 1200
7 CHIẾN A THAI BINH 89 4.5 145 9276 TT8 SR 18:15 23:00 ●(Đổi giờ)Eta 1900
8 TRUNG H AULAC EAGLE 8.0 129 8539 SHELL 3 11:25 16:30 Eta 1200,SAU NO.2 ASIAN PIONEER
9 NGHĨA B YOU SHEN 08 6.4 106 4160 CALTEX 2 12:45 17:00 ●(Đổi giờ)Eta 1300
10 KIỆT HAI AU STAR 3.5 92 2999 H.LONG 1(NR) 11:25 16:30 Eta 1200
11 TUẤN H-NGHĨA A BLUE RIDGE HIGHWAY 9.0 180 48927 SPCT(NL) 18:15 22:30 Eta 1900,Tàu RORO
12 THỨC STAR 16 3.9 94 3202 BP10-CSG 07:15 11:30 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 0730
13 TUẤN K HAI BINH 16 3.2 90 2551 TRUONG AN 1 10:45 15:30 ●(Đổi giờ; ĐX)Eta 1100
14 HAI D ROYAL 16 4 91 2999 B20 NR 12:45 17:00 ●(Đổi giờ; ; ĐX)ETA 1300
15 PHƯƠNG EPIC ST.KITTS 5.8 100 4303 Q.TE PACIFIC PETRO(LA) 11:15 14:30 ●(ĐX)ETA 1200
16 DUC DAT 666 4.2 106 4358 FALCON 2 ●(Bỏ; ĐX)ETA 2230
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TRÌNH MORESBY CHIEF 9.0 186 26971 SP.ITC 01:00 CNDL Đ.ĐỎ CỦA CẢNG SP.ITC
2 TUẤN C HONG HA GAS 3.0 79 1683 PHUOC KHANH 03:00 NEO G16
3 ĐẠT-Trung M DERYOUNG SUNNYSKY 7.2 117 8808 K13 04:00 ●(HT163 đổi tàu)
4 KHÔI C BLUE STAR 5 2.1 43 582 K17 09:00
5 KIỆM AULAC VISION 6.0 129 8582 N.BE 17(D.NAI) 11:00
6 DŨNG H DEVELOPMENT 5.0 134 6902 XM NGHISON 14:30
7 KHỞI B ALIKA 4.5 72 1591 SP.ITC 14:00
8 TRỌNG-THÔNG HISTORY ELIZABETH 8.1 176 18321 SP.ITC 14:30
9 TRUNG C NO.2 ASIAN PIONEER 5.7 127 8294 N.BE 20:30 ●(Đổi giờ)
10 HẠNH A AN BINH 18 6.1 91 2551 SOWATCO-DT2 14:30 ●(ĐX)
11 TÚ C VINH QUANG 379 5.9 87 2458 BP12-CSG 14:30 ●(ĐX)
12 TUẤN H PROGRESS 8.8 145 9858 VICT 2 00:30 ●(Lùi ngày)
13 HÙNG M VU DINH 18 3.6 90 2680 LONGAN 11:00 ●(Đổi giờ; ĐX)NEO TÂN CHÁNH
14 VÂN B JIN MING 68 6 144 9692 K18 22:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
15 THIÊN SILVER SAFETY 4.7 112 7243 K6 17:30 ●(ĐX)
16 THÁI VINASHIN EXPRESS 01 6.6 185 16174 K15B 21:30 ●(Đổi giờ; ĐX) CNDL,AD=41.65M
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 NAM B KOTA ANGGUN 8.7 183 17652 P.LONG 3 - C.LAI(NR) 02:00 ●(Đổi giờ)
2 TÚ D ALIKA 4.5 72 1591 N.BE13 - SP.ITC 08:00
3 THẮNG C-Chiến B THERESA LIBRA 5.1 145 11254 CALOFIC - H.LONG 3 15:30 ●(Đổi giờ)HTH1,BUỘC 6-8 MŨI+LÁI QUA CENTER
4 ĐÀ TRUONG NGUYEN STAR 8.0 147 11752 VINH TAN 7 (NEO) - V.TAN 2 11:15 ĐL0906989455
5 HÀ B EMERALD HARMONY 1.7 73 1767 K1/2 - MY THO 13:00 NEO GẦN CỒN QUY,Tàu khách
6 THẮNG B NO.2 ASIAN PIONEER 5.7 127 8294 SHELL 3 - N.BE 15:30 ●(Đổi giờ)
7 ĐÀ DONG BAC 22-04 4 146 12137 V.TAN 2 - P0(BT) 10:00 ●(ĐX)DLY: 0378859068