Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu

    Vào ngày 24/04/2019, các đồng chí Đoàn viên thanh niên phối hợp cùng cán bộ nhân viên Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu đã tiến hành quét dọn khuôn viên trong và ngoài trạm tại Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu  nhằm hưởng ứng phong trào về “Chống rác thải nhựa” do Tổng công ty An toàn hàng hải miền Nam phát động để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

   Dưới đây là những hình ảnh của buổi vệ sinh các khu vực trong và ngoài khuôn viên Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu.

                   Cán bộ nhân viên tại Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

                                                                     Vệ sinh bên trong Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu

                                                            Vệ sinh khu vực phía ngoài Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu