Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

    Ngày 07/8/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đến tham dự Hội nghị có Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên Công ty, Ban Giám đốc Công ty, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Công ty và các Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc, trưởng các Đoàn thể CT-XH Công ty. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đồng chí Dương Thế Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phụ trách theo dõi Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

    Thay mặt Ban Đảng ủy Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty – đồng chí Nguyễn Văn Thọ báo cáo trước Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Những mặt đạt được, những mặt hạn chế yếu kém và cách khắc phục. Hội nghị cũng thực hiện kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trong giữa nhiệm kỳ vừa qua và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025.

    Hội Nghị kết thúc thành công tốt đẹp