TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

    Ngày 8/5/2023, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kì 2023-2028. Đại hội vinh dự đón tiếp ông Dương Thế Nam – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Uỷ viên ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty và ông Đào Duy Hiển - Uỷ viên ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn miền Nam, đến và tham dự chỉ đạo Đại hội, cùng với 78 đại biểu tham dự.

Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội Đại biểu CĐCS Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

    Công đoàn Hoa tiêu hàng hải khu vực I trong nhiệm kì vừa qua, với sự đoàn, nhất trí cao trong tổ chức và đổi mới hoạt động, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đề ra.  Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo khí thế lao động sôi nổi, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Quang cảnh  Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ X

    Các nhiệm vụ chỉ tiêu chính trong giai đoạn 2017-2022 đã hoàn thành là: nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I, nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt trước Đại hội

    Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 là 06 đồng chí, đồng chí Đào Xuân Thành- Phó Giám đốc Công ty được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

    Một số hình ảnh tại Đại hội: