ĐẠI HỘI HIỆP HỘI HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN II NHIỆM KỲ 2019-2024

Trong 2 ngày 07 và 08/01/2019 tại Hội trường lầu 6 Khách sạn Victory, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã quy tụ 110 đại biểu đại diện cho 15 hội viên tổ chức của Hiệp hội và hơn 100 khách mời từ Bộ Nội Vụ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, các cơ quan ban ngành địa phương cùng đông đảo các đơn vị cảng biển, đại lý hàng hải trong cả nước.
Từ Đại hội thành lập (nhiệm kỳ 2013-2018), Hiệp hội có 13 hội viên, trong nhiệm kỳ kết nạp được 1 hội viên và ngay bên thềm Đại hội lần II, Đại hội vui mừng kết nạp thêm thành viên mới là Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, nâng tổng số hội viên tổ chức của Hiệp hội là 15 thành viên. Điều này cho thấy, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam không chỉ gói gọn trong các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải mà Hiệp hội còn thu hút các đơn vị doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực hàng hải sẵn sàng tham gia Hiệp hội, cùng hỗ trợ, tạo điều kiện lẫn nhau để phát triển hoạt động hoa tiêu hàng hải nói riêng và ngành hàng hải nói chung.

                                     Ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam 
                                                            thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I do ông Mai Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội trình bày tại Đại hội thì trong giai đoạn từ 2013-2018, được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện từ Bộ Nội Vụ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, các đơn vị chủ quản của các Công ty Hoa tiêu hàng hải, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã từng bước  ổn định vị thế, đi vào hoạt động, các hoạt động ngày càng mang tính chiều sâu, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho các Hội viên. Hiệp hội đã phần nào hoàn thành sứ mệnh cũng như các nhiệm vụ được giao, ngành hoa tiêu đã có những bước tiến đột phá. Về lượt tàu có hoa tiêu dẫn dắt: 71.050 lượt năm 2015, 91.253 lượt năm 2017 và năm 2018 là hơn 9.200 lượt; về doanh thu: có sự phát triển vượt bậc từ 671 tỷ năm 2015 và 1.299 tỷ cho năm 2018; về lực lượng hoa tiêu: sau 5 năm lực lượng hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã có sự phát triển từ 285 hoa tiêu năm 2013 và đạt mốc 384 hoa tiêu vào năm 2018.

                             Ông Mai Xuân Thắng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam 
                     đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024

Hiệp hội thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề cũng như khuyến nghị các hội viên thực hiện nâng cao công tác chuyên môn và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác dẫn tàu. Tại Đại hội lần II này, Đại hội đã dành một buổi để tổ chức hội thảo và các hội viên cùng nhau thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về tình hình an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu, thảo luận về công tác huấn luyện đào tạo hoa tiêu, việc trang bị và sử dụng thiết bị PPU, ENC…
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thạch – Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Bộ Giao thông vận tải chúc mừng sự phát triển của Hiệp hội ở nhiệm kỳ đầu và mong mỏi Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam tiếp tục là cầu nối để nói tiếng nói của các doanh nghiệp hoa tiêu với các Bộ ngành. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải luôn tạo điều kiện để Hiệp hội được tham gia tư vấn, phản biện các nhiệm vụ quan trọng trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoa tiêu hàng hải.

Ông Nguyễn Văn Thạch – Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Bộ Giao thông vận tải
                                                                            phát biểu tại Đại hội

Ngay sau khi Đại hội thành công tốt đẹp, ông Quách Đình Hùng – tiếp tục được Đại hội bầu là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024 cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: khuyến nghị các hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ hoa tiêu hàng hải bằng cách đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo, đào tạo lại lực lượng hoa tiêu hàng hải; nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ; áp dụng kỹ thuật khoa học công nghệ mới vào công tác dẫn tàu; Xây dựng bộ quy tắc ứng xử của hoa tiêu hàng hải để lực lượng hoa tiêu là những người mẫn cán và ứng xử chuyên nghiệp; Hiệp hội sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu với các tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực và thế giới, sớm gia nhập là thành viên của IMPA – Hiệp hội hoa tiêu hàng hải quốc tế.

                                Bà Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ Bộ Nội vụ 
                               tặng hoa và chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024