Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Hoa tiêu I năm 2018

Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Hoa tiêu I năm 2018
Ngày 23/01/2018, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Thế Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, ông  Nguyễn Xuân Long – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và đại diện các phòng ban của Tổng Công ty.
 
 


Quang cảnh tại buổi Hội nghị
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Hữu Láng  – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Công ty.
Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của hội nghị đã đánh giá tổng quát và toàn diện những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm qua, tổng kết những thành tựu và hạn chế trong hoạt động của Công ty về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Báo cáo cũng khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Công ty trong năm 2018.
 
Ông Nguyễn Hữu Láng - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017 do ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày.
 
Ông Lê Anh Tuấn  - Chủ tịch Công đoàn đọc báo cáo tại hội nghị.
 
Ông Lê Văn Tư – Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo tại Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Thế Hùng – Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Nam, biểu dương những thành tích mà Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã đạt được trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đảm bảo số lượt tàu, doanh thu, ổn định thu nhập cho người lao động. Cũng tại Hội Nghị ông Bùi Thế Hùng đề cao các thành tích đã đạt được trong năm 2017 duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu là Công ty hoa tiêu hàng hải hàng đầu trong cả nước. Ngoài ra ông Bùi Thế Hùng cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong công tác đào tạo cũng như cũng như công tác đầu tư để hỗ trợ cho công tác dẫn tàu của Hoa tiêu.

 
Ông Bùi Thế Hùng – Tổng giám đốc  Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Quách Đình Hùng – Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty, Công ty nghiên cứu xây dựng các giải pháp kinh doanh hiệu quả và phù hợp nhằm duy trì và giữ vững thị phần và thương hiệu.
 
Ông Quách Đình Hùng - Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị Công ty đã tiến hành triển khai công tác Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. 
 

Kết thúc Hội nghị Ông Lê Nguyên Chương – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2018.
 
Ông Lê Nguyên Chương –Phó  chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua 2018.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết do Đoàn thư ký trình bày và biểu quyết nhất trí 100%. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.