HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 3942/KH-TCTBĐATHHMN ngày 14/12/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động, sáng ngày 22 tháng 2 năm 2019, Chính quyền phối hợp với Công đoàn Công ty đã trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I năm 2019. Đến dự có đồng chí Bùi Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, đồng chí Dương Thế Nam – Chủ tịch Công đoàn TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cùng 10 đại biểu khách mời, 16 đại biểu đương nhiên và 59 đại biểu được bầu tại Hội nghị người lao động của các phòng, trạm.

Năm 2018, mặc dù còn những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng của việc di dời trụ sở cũ, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự quản lý, điều hành năng động của tập thể lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước giao, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Với thành tích đạt được các năm qua, tại Hội nghị, Công ty vinh dự được Đ/c Bùi Thế Hùng – thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Công ty và cá nhân đồng chí Nguyễn Hữu Láng – Phó Giám đốc Công ty cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng năm 2018, các tập thể và 23 cá nhân của Công ty cũng được Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tặng Giấy khen.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những biến động như thay đổi các tuyến luồng được giao, dự kiến số lượt tàu ra vào các cảng tăng nhưng không đáng kể…Để giữ vững thương hiệu của Công ty, ổn định thị phần, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi thái độ, tác phong, làm việc, giữ uy tín với khách hàng trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt. Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thống nhất phát động toàn thể CBCNV, đoàn viên công đoàn trong Công ty hăng hái tích cực thi đua với chủ đề “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

    Đ/c Nguyễn Hữu Láng đọc báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

                                    Đ/c Bùi Thế Hùng – Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

      Đ/c Bùi Thế Hùng – Tổng giám đốc TCT trao cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể lãnh đạo Công ty

                                                     Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

                                            Trao tặng Giấy khen của Tổng giám đốc Tổng công ty

                                                     Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị