LỄ KÝ KẾT “QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI GIỮA CÁC TỔ CHỨC HOA TIÊU HÀNG HẢI TRONG MỘT VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC”

    Thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT ngày 01/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam, chiều ngày 25/12/2018, tại Hội trường lầu 2, Tòa nhà Pilotco I, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải giữa các tổ chức Hoa tiêu hàng hải trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc”.

                                                                                                Quang cảnh tại buổi lễ

    Tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải, đại diện Lãnh đạo các Cảng vụ Hàng hải TP. HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Các tổ chức Hoa tiêu hàng hải trong khu vực vùng 5, vùng 6 tham gia ký kết quy chế gồm: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I; Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII; Hoa tiêu Tân Cảng; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Tân Cảng và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải            Tân Cảng

    Các Quy chế phối hợp được ký kết quy định chi tiết nội dung phối hợp công tác trong trao đổi thông tin liên lạc, trong quá trình thực hiện dẫn tàu; xây dựng kế hoạch, bố trí hoa tiêu dẫn tàu và xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với việc thực hiện từng nội dung phối hợp.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Đây là một phương án hữu ích, giúp các Công ty Hoa tiêu cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải nâng cao chất lượng dịch vụ;  đồng chí cũng đề nghị sau buổi Lễ ký kết này, các đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp và triển khai Quy chế, trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế ngay sau khi được ban hành với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ mỗi bên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                          Ông Bùi Thiên Thu - Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

    Việc ký kết các Quy chế không chỉ tăng cường sự phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu mà còn đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên các tuyến luồng hàng hải thuộc vùng 5 và vùng 6.