Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại Công ty

 I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu nói chung và trực tiếp góp phần cải thiện môi trường ở nơi làm việc.

- Đẩy mạnh và phát  động các phong trào cải thiện, bảo vệ môi trường, thu gom, tái chế,  xử lý rác thải tại Công ty, hộ gia đình và nơi công cộng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2013 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Tạo khí thế vui tươi phấn khởi thể hiện tinh thần đoàn kết của các CBCNV Công ty.

- Các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của Ban lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Phòng ban và CBCNV. Tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

II. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian: từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2013

- Phạm vi triển khai: Trụ sở Công ty, Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu, Tòa nhà 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng.

III. Nội dung hoạt động

Treo băng rôn tại Trụ sở công ty và Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 với khẩu hiệu: 

Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

2. Cải thiện vệ sinh môi trường

- Ra quân làm đợt tổng vệ sinh cơ quan “ Ngày Thứ bảy tình nguyện” vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013, chi tiết như sau:

- Thu gom loại bỏ dụng cụ phế thải, cắt cỏ, phát quang bụi rậm phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết tại sân vườn Công ty.

- Vệ sinh dụng cụ chứa nước.

- Phun thuốc diệt muỗi, thanh khiết môi trường trong các phòng làm việc, máy phát điện, hành lang các tầng, nhà để xe…

- Quét dọn thu gom rác thải đoạn đường trước cổng Công ty, Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu, tòa nhà Đinh Tiên Hoàng. Quét dọn khuôn viên xung quanh và sân vườn tại Trụ sở Công ty.

- Khơi thông cống rãnh, ao tù, nước đọng.

- Trồng mới và chăm sóc cây xanh.

- Lau chùi cửa sổ, cửa kính các Phòng Ban.

3. Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân làm sạch môi trường

- Sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh hợp vệ sinh, thực hiện tốt vệ sinh chung

- Tất cả các CBCNV tự dọn vệ sinh tại chỗ làm việc của các phòng ban đơn vị.

- Hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng tiết kiệm điện, gas, bỏ rác đúng nơi quy định. 

Một số hình ảnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại Công ty và Trạm hoa tiêu Vũng Tàu: